Pressmeddelande 190416

Regler i en ny reklamvärld – nyutgiven bok

Marknadsrätten är ett område i förändring och lagar och regler kring reklam är ett rättsområde under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. Boken Regler i en ny reklamvärld som belyser och analyserar rättsutvecklingen på reklamområdet genom lagstiftning, praxis och beslut är resultatet av ett samarbete mellan Reklamombudsmannen (RO) och Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Författarna, tidigare studenter vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet, analyserar skilda aspekter så som den grundläggande yttrandefriheten i förhållande till reklambudskap, reklamidentifiering och den anknytande frågan om medverkanansvar samt miljöargument och könsdiskriminerande reklam. Inledningen är skriven av Gunilla Welander, jurist på Reklamombudsmannen.

Boken som ges ut av Jure förlag vänder sig i första hand till verksamma jurister inom det marknadsrättsliga området men även till personer verksamma inom reklam- och mediebranschen.

Boken Regler i en ny reklamvärld