Pressmeddelande 190205

Könsdiskriminerande reklam minskar jämfört med tidigare år

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) tar emot anmälningar mot könsdiskriminerande reklam och meddelar vägledande beslut. Under förra året minskade besluten rörande könsdiskrimin­erande reklam signifikant jämfört med året innan. RO tog under 2018 emot 68 anmälningar mot könsdiskriminande reklam som ledde till 66 beslut. Det är en betydande nedgång jämfört med föregående år då RO tog emot 134 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam som resulterade i 86 beslut.

Av RO:s statistik för år 2018 framgår att antalet anmälningar och påföljande beslut gällande könsdiskriminerande reklam har minskat. Antalet reklamer som prövats som könsdiskriminerande under 2018 är det lägsta sedan RO:s verksamhet startade år 2009.

– Det är en tydlig trend att anmälningar mot reklam som konsumenter anser är könsdiskriminerande minskat under de senaste åren. Det är positivt och visar att reklambranschen förstår att denna typ av kommunikation inte fungerar, säger reklamombudsman Elisabeth Trotzig.

Av den totala mängden reklam som prövades under 2018 utgjorde könsdiskriminerande reklam 37 %. RO prövar även andra anmälningsgrunder, exempelvis om reklam är vilseledande (32 %), brister i socialt ansvar (9 %) eller är smygreklam (6 %).

 

Kontakt: reklamombudsman Elisabeth Trotzig: 08-662 05 50, [email protected]

Reklamombudsmannens statistik för år 2018: https://reklamombudsmannen.org/statistik-i-grafer/statistik-per-ar