Pressmeddelande 171121

Fredagspodden fälld av RON

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har fällt smygreklam i Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman. Nämnden slår fast att det måste framgå att poddavsnittet innehåller reklam.

Podden anmäldes av en privatperson som menar att den innehåller smygreklam då Hannah och Amanda utförligt pratar om skönhetsbehandlingar de gjort hos Daisy Grace Beauty Bar. I podden berättas även hur man bokar behandlingar. Hannah Widell och Amanda Schulman är VD för respektive styrelseledamot i Daisy Grace Concept Store AB.

RON prövar om reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Enligt artikel 9 i regelverket ska reklam vara lätt att identifiera som reklam. I medium som innehåller redaktionellt material ska reklamen presenteras så att det omedelbart framgår att det är reklam och vem som är annonsören.

Finns det risk för att reklamen kan förväxlas med redaktionellt material, kan en tydlig reklam­markering göra att en konsument inte blir vilseledd. Det ställs höga krav på att konsumenten ska kunna identifiera reklam som sådan. En konsument ska inte behöva ta del av hela innehållet innan det klart framgår att det är reklam.

RON konstaterar att det inte någon gång i podden nämns att den innehåller reklam. Att det sägs ”Vi öppnar Daisy Grace Beauty Bar den här veckan” samt hänvisas till företagets webbplatser är inte tillräckligt för att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna identifiera delar av podden som reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

Beslutet är att se som vägledning i vad som är god marknadsföringssed.

Läs beslutet här:

http://reklamombudsmannen.org/uttalande/fredagspodden-och-daisy-grace-beauty-bar