Pressmeddelande 190926

Företag skickade bluffaktura för gravvård

Föräldrarna fick ett inbetalningskort på 580 kronor för skötseln av den avlidna dotterns grav från ett företag de inte kände igen. Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller nu det Segeltorpbaserade företaget Gravskötsel & omvårdnad för bristande reklamidentifiering.

Två privatpersoner reagerade när det vita fönsterkuvertet från Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB kom med posten i maj i år. Kuvertet innehöll något som mottagarna trodde var en faktura för tvätt av gravsten utan att tjänsten var beställd. Gravrättsinnehavarna valde att anmäla utskicket till Reklamombudsmannen.

En av dem skriver i sin anmälan till RO att om denne inte nyligen redan betalat för gravvård hade fakturan betalats. En annan anmälare blev arg och upprörd när denne insåg att någon gått in i arkivet för gravar och letat fram dennes avlidna dotter.

Utskicket var ett vitt A4-papper där det i det övre vänstra hörnet stod annonsörens namn och kontaktuppgifter. Längst ned fanns ett tillhörande inbetalningskort. Beloppet på 580 kronor kunde betalas via antingen Swish eller bankgiro. Förutom namn på gravrättsinnehavaren fanns även gravnummer.

– Vi ser särskilt allvarligt på detta beteende eftersom man har riktat sig till en utsatt grupp i en väldigt känslig fråga, säger Gunilla Welander, jurist hos Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller företaget Gravskötsel & omvårdnad för bristande reklamidentifiering för deras direktadresserade reklamutskick. Enligt nämnden är de, på tre ställen, angivna uppgifterna om att det är ett erbjudande inte tillräckligt framträdande för att en genomsnittskonsument ska antas uppfatta inlägget som reklam, bland annat till följd av förtydligandenas storlek och placering. Med hänsyn till det enligt rättspraxis mycket högt ställda kravet på tydlighet, finner nämnden vid en samlad bedömning av erbjudandets utformning att utskicket, vid en flyktig kontakt, uppfattas som en faktura. Direktreklamutskicket strider därmed mot artiklarna 9 första stycket och 21 tredje stycket i ICC:s regler.

– Vi hoppas att beslutet uppmärksammas. Allra helst ser vi att företaget upphör med den fällda marknadsföringen och att inte fler blir kränkta eller i värsta fall lurade, säger Gunilla Welander.

 

Läs beslutet i sin helhet här: https://reklamombudsmannen.org/uttalande/gravskotsel-omvardnad