Pressmeddelande 160523

Blondinbella fälls för smygreklam på sin blogg

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller ett inlägg på Blondinbellas blogg där hon marknadsför skor från sitt eget märke Flattered. Enligt nämnden skulle inlägget ha reklammarkerats eftersom det inte omedelbart framgår att det är reklam. Därmed slår nämnden fast att även en bloggares marknadsföring av de egna produkterna på sin blogg ska reklammarkeras.

En privatperson anmälde inlägget där Blondinbella skriver att det går att förbeställa skor från hennes eget märke Flattered, med länkar till Flattereds webbshop. Anmälaren menar att detta borde markeras som reklam och att läsare har rätt att veta att det handlar om reklam även om det är inbakat i ett vanligt blogginlägg. Bloggaren menar att bloggen snarare är att se som en plattform för bloggarens olika bolag, i likhet med ett företags webbplats, och att det därför är naturligt att inläggen handlar om bloggarens bolag.

Nämnden konstaterar dock att webbplatsen utgörs av blogginlägg från bloggaren som privatperson. Webbplatsen är att betrakta som en privatpersons blogg. I det anmälda blogginlägget omtalas skorna i positiva ordalag och läsaren uppmanas att förbeställa skorna genom att klicka på en länk som leder till en webbsida där skorna kan köpas. Enligt nämnden har blogginlägget till syfte att främja försäljning av skor. Det har därmed ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhåll­anden.

Enligt artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Används media som innehåller redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Blogginlägget är inte på något sätt reklammarkerat eller försett med annan sändarangivelse än bloggarens. Det är därför inte lätt för en genomsnittskonsument att förstå att det handlar om reklam. Nämnden finner därför att reklamen strider mot artikel 9 i ICC:s regler.

Beslutet i sin helhet kan läsas här: http://reklamombudsmannen.org/uttalande/blondinbellaflattered