Pressmeddelande 180927

Årets mest anmälda reklam fälld av Reklamombudsmannens opinionsnämnd

I en platsannons, där internetleverantören Bahnhof sökte säljare, drifttekniker och webb­designer, användes det välkända memet ”distracted boyfriend”. Bilden visar en kvinna och en man som håller varandra i handen samtidigt som han vänder sig om efter en annan kvinna. Femton personer anmälde annonsen till Reklamombudsmannen. Anmälarna ansåg att annonsen objektifierade kvinnor eftersom bilden saknade relevans för de utlysta tjänsterna. Reklamom­budsmannens opinionsnämnd slår fast att annonsen är könsdiskriminerande.

Nämnden, som har till uppgift att pröva reklam, konstaterar att bilden i platsannonsen är ett mem som är väl känt hos målgruppen. I annonsen representerar den ena kvinnan Bahnhof och flickvännen ”din nuvarande arbetsplats”. Mannen representerar den arbetssökande. Frågan som nämnden prövade var om bilden tillsammans med texten i platsannonsen för säljare, drifttekniker och webbdesigner var könsdiskriminerande.

Nämnden finner att framställningen där en man vänder sig om efter en kvinna inte har någon koppling till rekryteringen och att den därför objektifierar kvinnor. Intrycket förstärks av att kvinnorna represen­tanter arbetsplatser och mannen den arbetssökande. Nämnden fann även att reklamen visade en stereotyp bild av män.

Läs beslutet här: https://reklamombudsmannen.org/uttalande/bahnhof

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och besluten är en vägledning till marknaden. Ekonomiska sanktioner utdöms inte. Alla beslut publiceras på reklamombudsmannen.org.

Kontakt: Reklamombudsmannens jurist Gunilla Welander, 070 954 62 42 eller Reklamombudsman Elisabeth Trotzig, 08-662 05 50, [email protected]