Pressmeddelanden


Kajsa Bergkvist blir ny ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd

2020-10-22

Kajsa Bergkvist, f.d. hovrättsråd, har av Stiftelsen Reklamombudsmannens styrelse utsetts till ny ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

SJ fälls för vilseledande miljöpåstående

2020-10-02

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har fällt SJ:s reklam för påståendet "En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka".

Ellinor Gyllenstierna till Reklamombudsmannen

2020-01-21

Spelreklam med tecknad superhjälte fälld

2019-10-22

Spelbolaget Hajper fälls av Reklamombudsmannens Opinionsnämnd för valet av en tecknad superhjälte i sina annonser.

Företag skickade bluffaktura för gravvård

2019-09-26

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller det Segeltorpbaserade företaget Gravskötsel & omvårdnad för bristande reklamidentifiering.

Uppdaterade internationella reklamregler

2019-07-02

Från den första juli gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt.

16 nya beslut från Reklamombudsmannens opinionsnämnd om smygreklam på Instagram

2019-05-22

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har nyligen prövat 16 ärenden som förtydligar praxis om vad som gäller för influencers reklammarkering i inlägg på Instagram.

Regler i en ny reklamvärld – nyutgiven bok

2019-04-16

Marknadsrätten är ett område i förändring och lagar och regler kring reklam är ett rättsområde under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. Boken Regler i en ny reklamvärld belyser och analyserar rättsutvecklingen på reklamområdet genom lagstiftning, praxis och beslut.

Stina Liljekvist ny ordförande i Reklamombudsmannens styrelse

2019-04-08

Stina Liljekvist, chef för strategisk kommunikation på Skandia, har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Reklamombudsmannen.

Könsdiskriminerande reklam minskar jämfört med tidigare år

2019-02-05

Under förra året minskade besluten rörande könsdiskrimin¬erande reklam signifikant jämfört med året innan. RO tog under 2018 emot 68 anmälningar mot könsdiskriminande reklam som ledde till 66 beslut. Det är en betydande nedgång jämfört med föregående år då RO tog emot 134 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam som resulterade i 86 beslut.

Årets mest anmälda reklam fälld av Reklamombudsmannens opinionsnämnd

2018-09-27

I en platsannons, där internetleverantören Bahnhof sökte säljare, drifttekniker och webb¬designer, användes det välkända memet ”distracted boyfriend”. Bilden visar en kvinna och en man som håller varandra i handen samtidigt som han vänder sig om efter en annan kvinna. Femton personer anmälde annonsen till Reklamombudsmannen. Anmälarna ansåg att den objektifierade kvinnor eftersom bilden saknade relevans för de utlysta tjänsterna. Reklamombudsmannens opinionsnämnd slår fast att annonsen är könsdiskriminerande.

Klädkedjan Zara fälls för smal modell

2018-09-03

I Zaras webbshop visades bilder på en modell där knäskålar, nyckelben och bröstkorg är tydligt framträdande under huden. En privatperson reagerade och anmälde reklamen till Reklamombudsmannen. Nu har Reklamombudsmannens opinionsnämnd fällt reklamen.

Riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam införs i Stockholms stad

2018-06-12

Stockholms stad har beslutat att reklam på stadens utomhusreklamplatser inte får vara könsdiskriminerande. Stockholms stad ska skriva in i avtalen med företagen som hyr reklamplatserna att de måste följa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Fredagspodden fälld av RON

2017-11-21

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har fällt smygreklam i Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman. Nämnden slår fast att det måste framgå att poddavsnittet innehåller reklam.

Smygreklam på Instagram och Snapchat fälld av RON

2017-05-31

Reklamombudsmannens opinionsnämnd har fällt smygreklam i inlägg av influencers på Instagram och Snapchat. Nämnden slår fast att det omedelbart måste framgå på Instagram och Snapchat om ett inlägg innehåller reklam.

Livsmedelsreklam fälld för påståendet vegetariskt

2017-02-14

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har fällt tre företag, Lidl, Max och Orkla Foods (med varumärket Felix), för att på ett vilseledande sätt använt påståendet ”vegetariskt” i sin reklam. RON konstaterar att begreppet kan uppfattas som att livsmedlet inte innehåller några animaliska produkter, som exempelvis mjölk och ägg.