Influencer marketing – Varför reklammärks endast 1 av 5 reklaminlägg?

Torsdag morgon (27/6) på Mediescenen, kl.8.45 -09.30, Tage Cervins väg 5


Beskrivning av samhällsfrågan – Influencer marketing

EU-kommissionen lät nyligen genomföra en granskning av 600 influencers inlägg i Europa inklusive Norden. Resultatet visade att långt ifrån alla är tydliga med att man gör reklam i sina sociala kanaler. Endast 20% procent av de kommersiella inläggen hade reklammarkering.  Av dessa var 38 % reklammärkta med plattformarnas egna reklammärkningar. 

Smygreklam i sociala medier är en stor konsumentproblematik och strider mot gällande regelverk. Influencers når ofta barn och ungdomar som inte har samma erfarenheter som vuxna har och de riskerar därmed att bli mer sårbara för smygreklam, oöverlagda köpbeslut och påverkan från personer man beundrar.

Utökad information om evenemanget – Varför struntar influencers i att reklammärke?

Efter en inledande redogörelse av RO för EU-kommissionens undersökningen av influencers inlägg startar paneldebatten om frågan vad branschen kan göra för att nå en bättre efterlevnad av reklamreglerna bland influencers och annonsörer?

En panel bestående av Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer, Janne Elvelid, Meta och Kenneth Danielsson, IAB, diskuterar följande frågor:

  • Kan marknadens parter samverka?

  • Plattformarnas påverkan?

  • Vad gör plattformarna?

  • Hur ser annonsörer på problematiken?

  • Kan branschen göra mer?

Moderator: Gabriella Ahlström, journalist.

Varmt välkommen!