Granskning av influencers

Konsumentverket (KOV) har genomfört en granskning av influencers inlägg på Instagram. Slutsatsen är att reklamidentifiering på Instagram ofta är bristfällig. Det ställs mycket höga krav på tydlighet när det gäller reklammarkering i sociala medier eftersom personliga åsikter blandas med kommersiella budskap.

Hur tydlig en reklammarkering är påverkas inte enbart av ordval som exempelvis ”Betalt samarbete med X” eller ”Reklam”, utan även av hur tydlig utformningen av reklammarkeringen är, såsom placering, textstorlek och kontrastfärger. Granskningen har omfattat ett femtiotal influencers. KOV kommer att följa upp granskningen och tillsynsärenden kan komma att inledas mot influencers som omfattas av granskningen.

Ta del av granskningen i länken nedan (maskad av gdpr-skäl).

Läs granskningen här