Symbol för etisk reklam

Reklamombudsmannens finansiärer har tillgång till en symbol som visar att man som finansiär till RO stöder etisk reklam. Symbolen skickas ut till alla finansiärer. Om du som finansiär vill ha symbolen ber vi dig kontakta [email protected].