Decision

Case 1802-31
2018-05-09ADVERTISING Annons för kosttillskottet Clear Brain från New Nordic

ADVERTISER New Nordic Ab

Mediekanal Illustrerad Vetenskap (Bonnier Publications AB)

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att annonsen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en helsidesannons som har publicerats i Illustrerad Vetenskap. Överst på sidan finns en bild på en person i profil där man ser hjärnan samt en förpackning som det bland annat står ”Clear Brain” på samt som innehåller New Nordics logotyp. Framför förpackningen ligger en öppnad valnöt. Under bilden finns i rött rubriken ”Här är tabletten som ger mikro-näringsämnen till hjärnans viktiga funktioner”. Därefter följer ingressen ”Du kan tillfälligt känna att du tappar kontrollen när du är stressad. Du kan ha svårt att komma ihåg namn, adresser eller vart du är på väg.

Sedan följer brödtext i tre spalter som lyder ”Det kallas åldersrelaterad tillfällig minnesförlust och är ofarligt men störande i det dagliga livet. Tusentals svenskar är drabbade av detta normala åldersrelaterade symptom. Mån­ga söker stöd för att bevara hjärnans normala funktioner. I Danmark och Norge har kosttillskottet Clear Brain blivit en succé och nu lanseras äntligen preparatet i Sverige”. Sedan följer mellanrubriken ”Banbrytande” följt av texten ”New Nordic har utvecklat en banbrytande tablett med näringsämnen för hjärnans normala funktion. Tab­letten innehåller substanser som bidrar till normal mental förmåga och kognitiva funktioner såsom; minne, upp­märksamhet och koncentration”. Därefter följer mellanrubriken ”Kognitiv funktion” följt av texten ”Med hjälp av hjärnscanningar kan man visa aktiviteten i hjärnan. Röda hjärnbågor tyder på aktivitet i motsats till de mer ”inaktiva” blå hjärnvågor. I mätningar ses enkelt utryckt hjärnans minnes- och koncentrationsfunktioner. Detta kallas med ett samlat uttryck kognitiva funktioner. Där ingår såväl tänkandet som uppmärksamhet och minne”. Sist kommer mellanrubriken ”Valnöt” följt av texten ”Innehåller Clear Brain extrakt från valnöt, granatäpple, tallbark och peppar samt vitaminer och mineraler. Vitamin B6 och B12 bidrar till nervsystemets normala funk­tion, till att minska trötthet och utmattning samt till normala psykologiska funktioner. Pantotensyra bidrar till normal mental prestationsförmåga och jod bidrar till normal kognitiv funktion. Clear Brain säljs i hälsobutiker, utvalda apotek och via newnordic.se. För mer information ring New Nordics kundtjänst:” följt av ett telefon­nummer.

Längs den högra delen av sidan finns en intervju med en kvinna. Överst finns en bild på henne och under följer intervjun där hon berättar att hon äter Clear Brain och vilka positiva effekter detta har haft.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren står det ingenstans att det är en annons. Den är layoutmässigt likadan som artikeln på sidan bredvid. Svårt att se att det är reklam.

 

Mediekanalens yttrande
Enligt Bonnier Publications AB (mediekanalen) skulle annonsen givetvis ha annonsmärkts. Det är en stående rutin för alla typer av annonser som går i Bonnier Publications titlar där det föreligger en risk att kon­sumenten kan misstolka vem avsändaren är. Mediekanalen ser över sina rutiner för att det inte ska upprepas igen.

 

Annonsörens yttrande
New Nordic AB (annonsören) bekräftar att annonsmärkningen, precis som Bonniers Publications säger, sköts av respektive förlag. Annonsören vill också understryka att avsändare framgår i annonsen med företagsnamn och kontaktuppgifter. Ytterligare vill annonsören betona att denna annons (med annonsmärkning från förlagen) har publicerats i många olika tidningar med exakt samma layout. Det rör sig alltså inte om någon specifik anpassning för att efterlikna Illustrerad Vetenskaps grafiska profil.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i ICC:s regler ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsen är införd i en tidning som innehåller redaktionellt material och ska därför omedelbart kunna identifieras som reklam. Annonsen, som upptar ett helt uppslag, har utformats på ett sätt som påminner om en tidningsartikel med rubrik, brödtext, mellanrubriker och en intervju. Spaltbredd, typ­snitt, layout och färger liknar det redaktionella materialet i tidningen som annonsen är införd i. Ingenstans i texten finns en markering som visar att den är en annons. Mot bakgrund av ovanstående finner Reklamombuds­mannen att det inte omedelbart framgår att det rör sig om reklam. Annonsen strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman