Decision

Case 1802-21
2018-05-16ADVERTISING Annonser för speltjänster från Multilotto

ADVERTISER Multi Pay N.V.

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonserna är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två helsidesannonser som har publicerats på fram- och baksidan av tidningen Metro i Stockholm.

Överst i annonsen, som finns på framsidan av tidningen, finns ett blått fält med Multilottos logotyp följt av siff­rorna ett till tre. Ovanför siffrorna står ”Så spelar man om jättesumman – 3 enkla steg” i versal text. Därunder står ”1” följt av ”Surfa in på multilotto.com och välj Powerball”, ”2” följt av ”Välj dina nummer. Du kan lämna hur många rader du vill” och ”3” följt av ”Klicka på ’spela nu’ luta dig tillbaka och håll tummarna”. Under detta finns rubrik­erna ”I natt följer Sverige dragningen” och ”Nyhet: lägg dina rader direkt i den nya appen”. I mitten av sidan står i mycket stor stil rubriken ”Potten fortfarande kvar: 5,5 miljarder kan gå till svensk privatperson i natt” och där­under i något minder storlek ”Miljardkupongen kan finnas någonstans i Sverige”. Under detta finns en bild på svenska sedlar. Längst ned på sidan finns ett blått fält varpå det i stor storlek står ”Så vet du om du är nästa svenska rekordvinnare” tillsammans med Multilottos logotyp. Under detta står i betydligt mindre storlek ”Gå in på multilotto.com och lägg dina rader på Powerball – dragning sker i natt”.

Överst i annonsen som finns på baksidan av tidningen finns återigen ett blått fält med Multilottos logotyp och de tre stegen beskrivna för hur man kan spela om vinsten på spelet. Där står ”1” följt av ”Välj Powerball” och ”På sajten finns flera lotterier från hela världen att välja bland, Powerball är det som just nu har den överlägset hög­sta potten”, ”2” följt av ”Välj dina nummer” och ”Spela dina rader, kanske väljer du nummer efter födelse­dagar eller dina personliga turnummer?” samt ”3” följt av Betala och håll tummarna!” och ”Det tar mindre än 30 sekun­der att starta ett konto och börja spela om den galna miljardsumman på Powerball”. Under detta står i mycket stor storlek rubriken ”I natt följer Sverige miljarddragningen” följt av underrubriken ”Så ser du om dina nummer är värda 5,5 miljarder kronor”.

Därefter följer text, utformad som en artikel med ingress och brödtext, om Multi­­lotto och spelet Powerball. Till höger om texten finns en bild på ett hus där man i en cirkel får se en man som sitter med ett täcke över sig och tittar på sin mobil.

I det nedre, högra hörnet på bilden står ”Över hela Sverige sitter folk som på nålar i natt. Jackpotten på Powerball, på 5,5 miljarder kronor, kan nämligen komma att delas ut”. Längst ned på sidan finns ett blått fält varpå det i stor storlek står ”Var med i nattens dragning om 5,5 miljarder du också tillsammans med Multilottos logotyp. Under detta står i betydligt mindre storlek ”Lägg dina rader på Powerball på multilotto.com – i natt kan miljardpotten gå”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen tydligt riktad mot svenskar och att vem som helst kan spela. Men Powerball kan bara spelas av någon som har en adress i USA. Alla andra är ogiltiga. Därför kan inte en svensk vinna detta, men det framgår inte av reklamen. Det är enligt anmälaren helt felaktig information i reklamen eftersom ingen spelar Powerball på riktigt utan det är Multilotto som har sitt eget lotteri som har samma siffror som Powerball. Det innebär att det inte finns någon garanti för någon som vinner jackpoten att denne kommer få vinsten då det står i deras allmänna villkor att de kan på eget bevåg ändra vad som egentligen betalas ut. Garantin som det inne­bär att spela Powerball på riktigt finns alltså inte.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Multi Pay N.V. (annonsören) bygger dennes affärsmodell på försäkringar. Detta innebär att kunden bettar på resultatet av lotterierna som annonsören erbjuder. Det är därför det är möjligt att erbjuda till exempel Power­ball i USA, eftersom spelaren inte köper en biljett från det särskilda lotteriet, utan man satsar på utgången av det. Annonsören hänvisar vidare till sina villkor.

I ett kompletterande yttrande uppger annonsören att svenska personer kan satsa på det amerikanska lotteriet Powerball och vinna jackpotten på Multilotto. Annonsören tillhandahåller en webbplats där kunden kan betta på resultatet av många olika lotterier, däribland Powerball. Numren som kunderna satsar skickas till annonsörens försäkring och i de fall kunden har satsat på rätt nummer vinner personen jackpoten som försäkringen betalar ut. Vilket innebär att i verkligheten kan det vara två vinnare: en person i New York som köpte biljetten till lotteriet i en lokal butik, och en annan person som har bettat hos annonsören. Annonsören köper alltså inte biljetter från USA åt kunden och är inte direkt anslutna till lotteriet Powerball.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup-pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att annonserna ger intryck av att en person i Sverige, genom Multilotto, kan spela på det amerikanska lotteriet Powerball och därmed vinna vinsten om 5,5 miljarder kronor i Powerball. Enligt annon­s­­ören kan man hos denne inte spela direkt på Powerball, men däremot spela på utgången av lotteriet Powerball och att annonsören betalar ut samma vinst som Powerball om man bettar på samma nummer som en person i USA bettat på och vunnit med. Annonsören har vidare hänvisat till vissa av de allmänna villkor som gäller för spelet och som inte är desamma som för spel på Powerball. Nämnden finner mot denna bakgrund att annonser­na ger intryck av att en person i Sverige genom Multilotto kan spela på det amerikanska lotteriet Powerball trots att så inte är fallet.  Annonserna är därför vilseledande och reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Marielle Lundqvist, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren