Decision

Case 1804-65
2018-06-14ADVERTISING Annons för mobiltelefonen Huawei P20 Pro från Huawei

ADVERTISER Huawei Technologies AB

COMPLAINANT Tre privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en helsidesannons som har publicerats i Metro. Annonsen visar till större delen, och till höger, en svartvit bild på skådespelaren Gal Gardot. Hon syns från midjan och uppåt, snett i profil och hon tittar in i kameran. Hon är klädd i en topp med v-ringning. Till vänster om henne finns två mobiltelefoner, en i blått och en i grönt, samt en fjäril. I det övre, vänstra hörnet av annonsen finns Huaweis logotyp och i den nedre, högra delen står ”Huawei P20 Pro” följt av ”Co-enginered with” och Leicas logotyp. Därunder står ”Tre Leica kameror med kraften från AI”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen objektifierande och könsdiskriminerande. Anmälarna påpekar att kvinnan har djup urringning och att detta inte har med telefonen att göra.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Huawei Technologies AB (annonsören) är reklamen inte könsdiskriminerade och strider inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler. Annonsören anser inte att reklamen uppfyller något av de tre kriterierna för köns­diskriminerande reklam. Annonsören anser inte att reklamen är sexistisk eller att djupet på urringning går över gränsen eller kan anses vara stötande. Enligt annonsören objektifierar urringningen inte kvinnan ur ett sexuellt perspektiv. Kvinnan är en internationellt välkänd skådespelerska med ursprung från Israel, hennes namn är Gal Gardot. Reklamen är publicerad i ett stort antal länder, bland annat i Östeuropa och i Norden. Annonsören är förvånad över att detta kampanjmanér väckt en negativ uppmärksamhet och anmälts till Reklamombudsman­nen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Opinionsnämnden konstaterar att kvinnan i annonsen i och för sig är klädd i en topp med viss urringning, men nämnden finner inte att detta eller något annat i annonsen, såsom hennes pose eller miljön, framställer henne som ett sexobjekt. Annonsen är därför inte könsdiskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist