Decision

Case 1801-11
2018-05-09ADVERTISING Påståenden om hyrbil från Hertz

ADVERTISER Hertz First Rent A Car AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden som har publicerats när man är inloggad som kund på webb­platsen ica.se. Under fliken ”Nöjeserbjudanden” finns överst en vit ruta med ett erbjudande. Rubriken i rutan lyder ”25 % rabatt på hyrbil med Hertz i januari” följt av texten ”Nyspårat, klarblå himmel och pudersnö – årets kanske härligaste tid är här! Med ICA-kort får du just nu upp till 25 % rabatt på hyrbil med Hertz inom Sverige under hela januari. Boka nu och upptäck nya platser i vinter!”. Till höger finns en rosa ruta med texterna ”Boka hyrbil till ICA-pris” och ”Gå vidare till bokningen och hyr bilen hos Hertz”. Under texterna finns en ruta med texten ”Boka bil här” varunder länken ”Bokning och villkor” finns. Om man klickar på länken visas en vit ruta med följande punktlista:

  • ”Prisexemplet ovan avser bokning under perioden 1/1-31/1 2018, vid deltagande uthyrningskontor i Sverige. För hyra 1/1-31/3 2018.
  • En fri extra förare inom familjen (värde 280 kr/vecka) och 1 fri bilbarnstol (värde ca 600 kr/vecka) ingår vid hyror inom Sverige och gäller endast vid förbokning.
  • Priserna inkluderar: fri körsträcka, skadekostnadsreduceringsförsäkring, stöldskyddsförsäkring, lokal serviceavgift, väg- och trafikavgift samt moms.
  • Rabatten gäller för bashyreskostnaden, ej för eventuella tillval så som ytterligare barnstol och försäkringar.
  • Eventuella city- och flygplatsavgifter kan tillkomma, samt tillval som kund tecknar på plats.
  • Läs mer om Hertz standardregler och villkor på hertz.se.
  • För mer information uthyrningskontor, länder mm se hertz.se.”

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren får man, genom att ha ICA:s kort, tillgång till en rabatt på Hertz hyrbilar. Anmälaren ville ta del av erbjudandet och loggar in på ica.se. Där finns tre rabatter, en på upp till 25 %, en på 15 % inom Sverige samt en på 10 % globalt. 25 % gäller endast om man bokar innan 31 januari och hyr senast 31 mars. Anmälaren ville boka en bil under denna period och trycker "boka bil här" och kommer till Hertz bokningssajt. Enligt anmälaren går det inte att boka hyrbil med 25 % rabatt och anmälaren ringer till både Hertz och ICA:s kundtjänst men får ingen information. Anmälaren misstänker att en rabatt på 25 % aldrig har varit bokningsbar. Oavsett rabattens existens är det helt omöjligt som konsument att få reda på hur man bokar till 25 %. Inte heller går det att få en extra fri förare eller en gratis barnstol, som utlovats.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Hertz First Rent A Car AB (annonsören) gäller erbjudandet på alla svenska Hertzkontor, med undantag för kontoren i Östersund, Åre, Gällivare och Kiruna. Annonsören hade kunnat vara ännu tydligare kring erbjud­andets begränsningar och kommer fortsättningsvis skriva ut vilka kontor som är undantagna från erbjud­andet.

Den här dagen var det olyckligt nog ett fel i programmeringen av rabattkoden i det globala systemet. Så fort annonsören fick information om problemet kontaktade denne ansvarig funktion på Hertz International som löste problemet samma eftermiddag. Om Hertz Sales Center hade haft vetskap om att det rörde sig om ett tillfälligt systemfel när kunden kontaktade dem, så hade de kunnat lägga in rabatten manuellt, men det var tyvärr ingen som kände till problemet vid denna tidpunkt.

För att göra det så enkelt som möjligt för annonsörens partners kunder att boka sina erbjudanden via Hertz finns det bara en rabattkod. Under specifika kampanjperioden, likt denna, programmerar annonsören det tillfälliga erbjudandet på befintlig rabattkod, för att kunden inte ska behöva komma ihåg flera olika rabattkoder.

Några ordinarie priser finns inte. Däremot vill annonsörens partner att det finns ett frånpris i alla erbjudanden som kommuniceras i deras kanaler. Hyrbilspriserna, likt priser på exempelvis flygbiljetter, är rörliga och baseras på utbud, efterfrågan samt hur sent eller tidigt bilen bokas. Frånpriset baseras på angiven bilgrupp som hyrs under angiven tidsperiod på ett av våra större kontor, exempelvis Arlanda eller Stockholm Centralstation.

Erbjudandet om fri barnstol gäller vid förbokning och styrs via bokningssystemet. Det kontrolleras även manuellt av personalen vid uthämtning. Fri extraförare kan tecknas till utan extra kostnad vid uthämtningstillfället.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att man kan boka hyrbil till 25 % rabatt. Då det var fel i programmeringen av rabattkoden den aktuella dagen när anmälaren försökte boka, finner Reklamombudsman­nen att reklamen var vilseledande denna period. Påståendena strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman