Decision

Case 1802-26
2018-05-16ADVERTISING Reklamfilm för speltjänster från Betser

ADVERTISER Hero Gaming Sweden AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV6. Tre män, klädda i likadana, röda matchtröjor, sitter i en soffa och tittar på en match på tv. Det plingar på dörren och en av männen ställer sig upp för att gå och öppna. När han öppnar dörren syns först en annan man, klädd i likadan tröja, utanför. Mannen som öppnar ler brett och säger ”Tjena!”. När han öppnat dörren helt ser han att en kvinna står bredvid mannen utanför. Hon ler, vinkar och säger ”Hej hej!”. Mannen som öppnar tittar frågande på mannen utanför dörren samtidigt som han sätter händerna på höfterna. Plötsligt tacklas mannen och kvinnan utanför bort av en man klädd i kostym. Han rättar till flugan och säger ”Sorry för det där, men här kommer något som gör matchen bättre” varpå han håller upp skärmen på en mobil. På mobilen står bland annat ”Just nu! Bästa odds på Allsven­skan!” och bredvid mobilen visas Betsers logotyp. Han fortsätter berätta ”Hos Betser garanterar vi just nu bäst odds på Allsvenskan”. Mannen som öppnade dörren ler, nickar och säger ”Nice”. Filmen avslutas med att visa de tre männen från början av filmen, där de sitter i soffan, och mannen i kostym som sitter i en fåtölj bredvid.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamfilmen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren befäster reklamfilmen stereotyper gällande män och kvinnor.

 

Annonsörens yttrande
Hero Gaming Sweden AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män är schabloniserande och anses enligt praxis vara könsdiskriminerande.

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den beskriv­er eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.

Reklamfilmen visar tre män som uppenbarligen ska titta på en match på tv där ”deras lag” spelar. När ytterligare en kamrat ansluter visar det sig att han har sin flickvän med sig.  Mannen som öppnar dörren ser besviken ut och samtidigt kommer det fram en man som tacklar paret från sidan. Anmälaren anser att filmen visar en stereotyp bild av kvinnor och män.

Opinionsnämnden konstaterar att det i reklamen visas en grupp män i början av en tv-kväll tillsammans med kompisarna där en av männen inte uppfattat att det är frågan om en killkväll. Han straffas med en tackling och båda åker ut ur bild. Nämnden finner inte att reklamen därigenom ger en stereotyp bild av män eller deras egenskaper på ett nedvärderande sätt. Att mannen i reklamen verkar besviken över att hans kompis har tagit med sig sin flickvän när de ska träffas och att hon åker ur bilden när hennes pojkvän tacklas kan heller inte anses förmedla en stereotyp bild av kvinnor eller deras egenskaper på ett nedvärderande sätt. Reklamfilmen är därför inte könsdiskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Marielle Lundqvist, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Ledamöterna Sara Haraldsson och Christina Knight är skiljaktiga med följande motivering: Reklamen visar hur en kvinna och hennes pojkvän blir tacklade och detta på grund av att kvinnan inte är välkommen när männen ska kolla på sport. Detta ger en stereotyp bild av könsrollerna då den ger intryck av att kvinnor inte kan eller bör vara med när män kollar på sport, vilket är nedvärderande för kvinnor. Vi anser därför att reklamen är könsdiskriminerande.

Föredragande: Sofia Löfgren