logo RO

Decision

Case: 2005-95

Date: 2022-06-27

Advertising Reklam för motorsåg från Saker

Advertiser Cidano

Complainant Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har publicerats på Facebook. Inlägget består av text och en 30 sekunder lång video. Texten lyder ”(hjärtögon-emoji) Lätt att använda denna handhållna motorsåg med en hand, kvinnor kan också städa trädgården (bocksymbol) (pekande finger-emoji) cidano.com/products/mini-kedjesag”. Videon visar hur en person sågar av delar av en trädstam med en enhandsmotorsåg. Därefter syns en man i bild med ett macheteliknande föremål samt en såg. Han försöker hugga respektive såga av delar av ett träd. I bilden står texten ”Goodbye to hard and time – consuming work”. Därefter syns hur sågens förvar-ingslåda öppnas och hur motorsågen tas upp ur lådan. Ett batteri fästs vid motorsågen och texten ”Easy to use” och texten ”Easy to carry” syns i bild. Därefter visas återigen produkten när den används på olika trädstockar. Slutligen syns texten ”Order now” i bild.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat mot texten ”även kvinnor kan städa trädgården”. Anmälaren anser att reklamen är diskriminerande rörande kvinnors förmåga kontra mäns.

 

Annonsörens yttrande
Cidano (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män är schabloniserande och anses enligt praxis vara könsdiskriminerande.

Enligt anmälaren är reklamen diskriminerande rörande kvinnors förmåga kontra mäns.

Annonsören har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannen finner att reklamen genom texten i inlägget förmedlar en stereotyp bild av att vanliga motorsågar inte lämpar sig för kvinnor men att kvinnor kan använda den marknadsförda enhandsmotorsågen. Den stereotypa bilden som förmedlas av reklamen är nedvärderande för kvinnor i allmänhet och reklamen är därför könsdiskriminerande. Reklamen strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman