Påbörja anmälan genom att fylla i din e-post

Fyll i din e-postadress nedan för att få ett mejl med länk till vårt anmälningsformulär. Under punkt 5 i formuläret kan du specificera vilken grund du anser att reklamen ska prövas på, exempelvis:

 • Laglighet
 • Social ansvar
 • Stötande
 • Säljfrämjande åtgärder
 • Miljö
 • Diskriminering (kön, religion, etnicitet, ålder, nationell härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning)
 • Erbjudandevillkor
 • Goda seder
 • Utnyttja brist på erfarenhet
 • Presentation
 • Hederlighet
 • Överse med våld/olagligt/förkastligt beteende
 • Spela på rädsla, utnyttja olycka eller lidande
 • Vilseledande
 • Reklamidentifiering
 • Avsändare
 • Gratis och garanti
 • Jämförelse
 • Vädja till övertro eller vidskepelse
 • Misskrediterande
 • Intyg och rekommendation
 • Åberopa person
 • Renommésnyltning
 • Reklamefterbildning
 • Säkerhet och hälsa
 • Barn
 • Personuppgifter
 • Obeställda produkter och dolda kostnader
 • Miljömässigt uppträdande


I ICC:s regler finns ytterligare grunder. 

E-postadress: