Handläggning

Reklamombudsmannen tar emot skriftliga anmälningar. I de allra flesta fall får annonsören möjlighet att yttra sig över anmälan, det vill säga bemöta den genom ett skriftligt svar till Reklamombudsmannen. Om den anmälda reklamen uppenbart ska frias behöver annonsören inte yttra sig. 

Reklamen kan sedan prövas av Reklamombudsmannen (RO) eller av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Om praxis finns genom att RON tidigare beslutat i liknande ärenden kan RO fatta beslut om reklamen. Om det inte finns praxis, eller om det är ett komplicerat ärende, hänskjuter RO ärendet till RON. Efter att ett beslut är fattat av RO eller RON meddelar Reklamombudsmannens kansli detta till anmälaren och annonsören samt eventuella andra parter. Efter två dagar kan beslutet publiceras på webbplatsen reklamombudsmannen.org, samt i vissa fall i pressmeddelande och nyhetsbrev.

Tiden från anmälan till beslut är cirka två månader. Komplicerade ärenden kan ta längre tid.

RO:s beslut kan överklagas till RON. Överklagan ska komma in inom fyra veckor efter att beslutet meddelats. RON:s beslut kan inte överklagas men de kan omprövas om ett fel har begåtts i handläggningen eller om nya förhållanden motiverar det.

  

Klicka på bilden för en större version som öppnas i ett nytt fönster.