Anmälningsformulär för användande av cookies

Reklamombudsmannen prövar om webbsidor följer Rekommendationen om användning av cookies och jämförlig teknik.

Om en cookie har satts i din webbläsare i marknadsföringssyfte utan att webbplatsen som satt cookien har informerat om detta kan du anmäla webbplatsen till Reklamombudsmannen.

Observera att Reklamombudsmannen enbart kan pröva cookies som sätts i syfte att användas för att förmedla kommersiell reklam. Cookies som sätts för att förbättra och underlätta en webbplats utformning och navigation kan inte prövas.

Anmälan kan inte göras anonymt. Vi ber att du i din anmälan laddar upp cookien eller en skärmdump på cookien samt sajten som cookies kommer från och förklarar varför du anser att den strider mot rekommendationen om användning av cookies och jämförlig teknik. Eftersom vi ber om flera skärmdumpar är det enklast om du lägger dem i samma dokument, till exempel en word-fil.


Anmälningsformulär

Namn:
E-post:
Gatuadress:
Postnummer
Ort:
Telefonnummer:
Vilket av dessa alternativ gäller din anmälan? Observera att detta bara gäller cookies som sätts i marknadsföringsyfte.

Annat alternativ:
Vilken sajt kommer cookien ifrån?
Ladda upp cookien och en skärmdump av sajten vid tidpunkten för anmälan:
Vilken webbläsare använde du vid tillfället?
Beskriv varför du anser att detta strider mot Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik:

                                       (Filen får vara högst 4 MB!)

Filer som går att bifoga är bildfiler som jpeg, jpg, gif, png samt pdf- och word-dokument. 

Vänligen kontrollera att du fyllt i formuläret korrekt och klicka på skicka-knappen för att skicka din anmälan. Detta formulär skickas till [email protected] Anmälan registreras och sparas i vårt ärendehanteringssystem.