Anmälningsformulär för reklam

 

Dina personuppgifter vid anmälan

Du kan inte anmäla anonymt men privatpersoners namn återges inte i besluten. Då annonsören ges tillfälle att bemöta din anmälan får annonsören läsa din anmälan och får då tillgång till ditt namn men inte din kontaktinformation.

Om du anmäler som representant för ett företag får annonsören tillgång till företagets namn, ditt namn och de uppgivna kontaktuppgifterna när annonsören får tillfälle att bemöta din anmälan.

Anmälan registreras, skickas till annonsören och andra medverkansansvariga samt sparas i vårt ärendehanteringssystem. När du gör en anmälan samtycker du till detta. Dina kontaktuppgifter använder RO för att kontakta dig gällande ditt ärende, exempelvis för att skicka dig beslutet samt meddela dig om annat som kan vara relevant i ärendet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtyckte och kan kontakta RO och begära att dina personuppgifter ska raderas på [email protected]

Grund för anmälan

RO och RON prövar reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Under punkt 5 i formuläret nedan kan du specificera vilken grund du anser att reklamen ska prövas på, exempelvis:

 • Laglighet
 • Socialt ansvar
 • Stötande
 • Säljfrämjande åtgärder
 • Miljö
 • Diskriminering (kön, religion, etnicitet, ålder, nationell härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning)
 • Erbjudandevillkor
 • Goda seder
 • Utnyttja brist på erfarenhet
 • Presentation
 • Hederlighet
 • Överse med våld/olagligt/förkastligt beteende
 • Spela på rädsla, utnyttja olycka eller lidande
 • Vilseledande
 • Reklamidentifiering
 • Avsändare
 • Gratis och garanti
 • Jämförelse
 • Vädja till övertro eller vidskepelse
 • Misskrediterande
 • Intyg och rekommendation
 • Åberopa person
 • Renommésnyltning
 • Reklamefterbildning
 • Säkerhet och hälsa
 • Barn
 • Personuppgifter
 • Obeställda produkter och dolda kostnader
 • Miljömässigt uppträdande

  

 

1. Om anmälaren
Namnet på ditt företag:
Namnet på din organisation:
2. Samtycke
För att anmälan ska kunna hanteras måste dina uppgifter i anmälan sparas.
3. Dina kontaktuppgifter
För- och efternamn:
E-post:
Postadress:
Telefonnummer:
4. Om reklamen
Var publicerades reklamen? (Ange vilken kanal om den visats på tv.)
Datum:
Tidpunkt:
Annonsör:
Beskriv reklamen utförligt:
5. Din anmälan
Vad har du reagerat mot i reklamen? Motivera här:
6. Bifoga reklamen
Kopia av reklamen
Eventuell ytterligare kopia av reklamen

                                       (Filen får vara högst 4 MB!)

 • Du måste bifoga en kopia av reklamen i det sammanhang där den publicerats om den publicerats i tryck (gäller även utomhus/butik) eller på internet (gäller ej reklamfilm).
 • Om du anmäler reklam som visats på internet så ber vi om en skärmdump av hela webbsidan.
 • Om du anmäler reklam på Instagram ber vi om kopior av hela inlägget där all bild och text syns. Om du anmäler en Instastory ber vi om en kopia av alla inlägg i storyn.
 • Du måste samtycka till att RO sparar dina uppgifter för att formuläret ska kunna skickas.
 • Om formuläret inte fungerar ber vi dig att mejla din anmälan till [email protected].