Anmälningsformulär för reklam

 

Innan du anmäler, tänk på detta: 

  • Du kan anmäla reklam som är huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden. 
  • Anmälningar mot  marknadskommunikation som inte är kommersiell prövas inte, exempelvis politiska och religiösa budskap.
  • Reklam som är äldre än ett halvår prövas som huvudregel inte heller. 
  • Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannen opinionsnämnd (RON) prövar om anmäl reklam strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (länk till regelverket).
  • Gör en anmälan per reklam, anmäl exempelvis inte flera reklamfilmer eller annonser i samma anmälan.
  • Det finns viss reklam som lämpligast hanteras hos andra instanser (länk) och RO kan hänvisa dig att anmäla till någon av dessa istället.

 

Dina personuppgifter

Du kan inte anmäla anonymt men privatpersoners namn återges inte i besluten (länk), annonsören får dock tillgång till ditt namn och får ta del av anmälan men inte din kontaktinformation.

Anmälan registreras, skickas till annonsören och andra medverkansansvariga samt sparas i vårt ärendehanteringssystem. När du skickar anmälan samtycker du till detta. Dina kontaktuppgifter använder RO för att kontakta dig gällande ditt ärende, exempelvis för att skicka dig beslutet samt meddela dig om annat som kan vara relevant i ärendet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtyckte och kan kontakta RO och begära att dina personuppgifter ska raderas på [email protected]

  

 

1. Om anmälaren
Namnet på ditt företag:
Namnet på din organisation:
2. Samtycke
För att anmälan ska kunna hanteras måste dina uppgifter i anmälan sparas.
3. Dina kontaktuppgifter
För- och efternamn:
E-postadress:
Postadress:
Telefonnummer:
4. Om reklamen
Var publicerades reklamen?
Datum:
Tidpunkt:
Annonsör:
Beskriv reklamen utförligt:
5. Din anmälan
Vad har du reagerat mot i reklamen? Motivera här:
6. Bifoga reklamen
Kopia av reklamen
Eventuell ytterligare kopia av reklamen

                                       (Filen får vara högst 4 MB!)

Du måste bifoga en kopia av reklamen  i det sammanhang där den publicerats om den publicerats i tryck (gäller även utomhus/butik) eller på internet (gäller ej reklamfilm). Om du anmäler reklam som visats på internet så ber vi om en skärmdump av hela webbsidan.

Du måste samtycka till att RO sparar dina uppgifter för att formuläret ska kunna skickas. Om formuläret inte fungerar mejla din anmälan till [email protected].