Beslut

Ärende 1611-230
2017-01-24Anmäld reklam Påstående om spelkonsolen Xbox

Annonsör Microsoft Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett påstående som har publicerats på webbplatsen xbox.com. Webbplatsen har svart bakgrund och överst på sidan finns texten ”Project Scorpio” i stor versal grå text. Under detta finns i mindre vit text: ”Den kraftfullaste konsolen någonsin”. Under texten finns en cirka tre minuter lång video som heter “Xbox – Project Scorpio” där olika personer beskriver spelkonsolen.

Under videon står i mindre vit text ”Julen 2017” följt av ”Spela 4K”, ”Styrkan av 6 teraflops”, ”320 GB/s minnes­bandbredd” och ”8 CPU-kärnor”. Under detta står ”Den kraftfullaste konsolen någonsin, med en grafikprocessor som klarar 6 teraflops”, “Den hittills enda konsolen för spel i 4K och VR med hög prestanda” och “Kompatibel med alla dina spel och tillbehör från Xboz One”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet ”Den hittills enda konsolen för spel i 4K och VR med hög prestanda" felaktigt. PlayStation 4 Pro som släpps den 10 november kommer att spela spel i native 4K. Anmälaren skriver att den enda konsolen i dagens läge som spelar spel i 4K är PlayStation 4 Pro. Project Scorpio släpps vintern 2017. Reklamen är en lögn och innebär missledande marknadsföring mot konsu­menter.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören har man nu uppdaterat påståendet på sina globala Xbox-webbplatser, inklusive den svenska webbplatsen, som ett resultat av den nya lanseringen av 4K spel på PlayStation 4 Pro. Påståendet ”Den hittills enda konsolen för spel i 4K och VR med höga prestanda” är nu borttaget.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Den hittills enda konsolen för spel i 4K och VR med hög prestanda" ger intryck av att den marknadsförda spelkonsolen är den enda som finns för spel i 4K-kvalitet. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman