Beslut

Ärende 1704-80
2017-06-21Anmäld reklam Reklam för biljetter till Sónar Festival från Viagogo

Annonsör Viagogo AG

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av olika påståenden som har visats under bokningsprocessen av biljetter till festivalen Sónar Festival, på webbplatsen viagogo.se. När man söker upp evenemanget visas namnet på festivalen samt information om den överst på sidan. Under detta finns ett rosa fällt med den röda texten ”175 personer tittar nu på Sonar Festival biljetter”. Därunder finns olika kategorier av biljetter, den översta heter ”Sónar Festival 2017 – 3 dagar”. Till vänster om namnet på biljettypen finns bland annat en röd ruta med en vit, stiliserade eldflammar och den vita texten ”Säljer snabbt!”. Till höger om namnet på biljettypen finns en röd triangel med ett vitt utrops­tecken i, följt av texten ”Bara ett fåtal biljetter kvar”. Till höger om detta finns den gröna knappen ”Köp biljetter”.

Om man klickar på knappen för att köpa biljetter hamnar man på en sida där det överst finns ett rosa fält med en röd, stiliserad klocka och den röda texten ”Biljetterna kommer sannolikt att ta slut snart!” följt av den något mindre, svarta texten ”Tips: Vänta inte tills det är för sent! Köp nu så att du inte missar dagens pris”. Under detta finns i stor storlek den röda och svarta, versala texten ”Sista chansen! Att se Sónar Festival i Barcelona”. Där­under kan man välja hur många biljetter, och vilken biljettyp man vill köpa till festivalen. Efter en stund kommer två svarta rutor fram i det övre, högra hörnet. På dessa står det i vit text ”245 personer tittar nu på Sonar Festi­val biljetter” respektive ”Mindre än 1 % av biljetterna finns kvar för det här evenemanget”.

När man valt antal biljetter och biljettyp visas en sida med rubriken ”Please wait while we check the ticket availa­bilityp for Sónar Festival 2017 – 3 dagar”. Därunder syns ett grått, avlångt fält som fyllls upp från vänster med grön färg tillsammans med ett nummer i procent som ökar. Ovanför fältet står ”Checking Availability: In Prog­ress”. Under fältet finns ett orange fält med texten ”Tickets for this event are in high demand. If you are no long­er interested, please open up your place in the queue to another fan”. Sedan byts rubriken ut till “Du står nu i kö. Vänligen vänta medan vi laddar dina biljetter till Sónar Festival 2017 – 3 dagar”. Under rubriken visas fyra röda, stiliserade bilder tillsammans med röda texter. Den första bilden föreställer tre personers huvuden och visas till­sammans med texten ”69 andra personer är intresserade av det här evenemanget”. Den andra bilden föreställer en biljett och visas tillsammans med texten ”Only a few tickets left”. Den tredje bilden föreställer en rektangel med ett utropstecken i och visas tillsammans med texten ”Biljetterna kommer sannolikt att ta slut snart!”. Den fjärde bilden föreställer en cirkel med ett utropstecken i och visas tillsammans med texten ”Mindre än 1% av bil­jetterna finns kvar för det här evenemanget”. Under bilderna finns fortfarande det grå fältet som fylls upp med grön från vänster. Bakom ”Checking Availability” finns nu en grön cirkel med en bock inuti samt texten ”Done. We have found tickets for you”. Under fältet finns nu även den röda texten ”Det är för närvarande högt tryck – Detta kan leda till nedsatt serverprestanda”. Orden ”högt tryck ” är skrivet i kursiv text.

Påståendena som beskrivits ovan visades den 31 mars 2017 och fanns kvar den 10 april 2017.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är marknadsföringen vilseledande då den ger mer än ett intryck av att biljetter till detta event säljer som smör, samt att det finns få antal kvar, både procentuellt och styckvis. Utöver det ges ytterligare vilse­ledande information om hur många andra som aktivt söker biljetter på sidan, under biljetter skrivs "populäraste sektionen" fast än det är ett event där man går runt fritt mellan olika scener, och den enda separata sektioner är VIP-sektionen som dessa biljetter inte gäller för. De siffror som uppges är identiska över minst två veckors tid under en period då svenskar planerar semestrar i Spanien för full rulle, och anmälaren känner sig lurad.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestan­da, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att påståendena under beställningsprocessen om att det är många andra som tittar på biljetterna till evenemanget, att det finns ett fåtal eller mindre än 1 % av biljetterna kvar, att biljetterna till festivalen säljer snabbt, att biljetterna kommer att ta slut snart samt att det är högt tryck – sammantaget ger in­tryck av att det finns få biljetter kvar och att dessa säljer snabbt och kommer att ta slut mycket snart. Annonsör­en har inte styrkt att så var fallet då anmälaren var inne på webbplatsen. Därtill konstaterar Reklamombudsman­nen att påståendena visades den 31 mars 2017, och att det fortfarande gick att boka biljetter den 10 april 2017 samt att samma påståenden då fanns kvar i bokningsprocessen. Mot bakgrund av ovanstående är påståendena vilseledande och de strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman