Beslut

Ärende 1707-139
2017-09-04Anmäld reklam Reklam för möbler från Trademax

Annonsör TM Helsingborg AB (Trademax)

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett påstående som publicerat på webbplatsen trademax.se. På webbplatsen finns Trademax logotyp i övre, vänstra hörnet flankerat av en meny där man kan välja exempelvis möbler, utemöbler och trädgård. Längst ner på sidan finns ett grått fält som bland annat innehåller rub­riken ”Snabb leverans och olika betalsätt” följt av texten ” Vi har Sveriges snabbaste leveranser med gratis expressleverans av lagervaror på 2-6 dagar! Du kan också välja mellan flera olika betalnings­alternativ”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet att Trademax har "Sveriges snabbaste leveranser" vilseledande efter­som det finns flertalet butiker inom samma bransch som levererar samma dag eller dagen därpå.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är marknadsföringen vederhäftig och därmed inte vilseledande. Annonsören menar att man har de snabbaste leveranstiderna för hemleverans i Sverige vid jämförelse med sina konkur­renter i branschen.

Som stöd för detta hänvisas till leveransvillkoren på Ikeas och Mios respektive webb­platser. Ikea anger att de har sju till tio arbetsdagar som leveranstid och Mio att de normalt lever­erar inom en vecka.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Sveriges snabbaste leveranser”, vid marknadsför­ing av möbler och andra produkter till hemmet, ger intryck av att annonsören har de snabbaste leveranserna av denna sorts varor inom Sverige och därmed är snabbare än samtliga konkurrenter på svenska marknaden.

Annonsören har endast lämnat uppgift om leveranstiderna hos två av sina konkurrenter och Reklamombuds­mannen finner att detta inte är tillräckligt för att styrka att annonsören har de snab­baste leveranserna av denna sorts varor inom Sverige. Rek­lamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman