Beslut

Ärende 1703-68
2017-08-22Anmäld reklam Reklamfilm för jämförelsesajten Suntspel.se

Annonsör Suntspel.se

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar samt är vilseledande. Den strider därmed mot artiklarna 1 och 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV3. Filmen inleds med Sunt­spel.se:s logotyp. En manlig speakerröst säger ”Idag finns det hundratals olika nätcasinon på svenska marknad­en”. I bild svävar tecknade symboler från spelkort runt tillsammans med jordklot. Speakerrösten fortsätter ”Alla med freespins, bonusar, gratisspel. Men hur kan du veta vilka som faktiskt är bäst?” samtidigt som ett frågeteck­en visas i bild. Rösten säger ”Suntspel.se är en gratistjänst som samlar, jämför och betygsätter casinon på nät­et. Vi hjälper dig att hitta rätt casino och ger dig tillgång till exklusiva erbjudanden”. Tecknade bilder av spel­kortssymboler och casinospel visas. Därefter visas en grön bock i bild och rösten säger ”Med Sunt­spel.se är du trygg. Vi tar emot klagomål och medlar för din rätt gentemot casinot. Suntspel.se, information om svenska cas­inon”. Filmen avslutas med Suntspel.se:s logotyp tillsammans med texten ”Information om svenska casinon”. Längst ner i bild står i mindre text ”18 års åldersgräns. Regler och villkor gäller. www.stodlinjen.se”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren nämns det i reklamfilmen att suntspel.se är en sajt som samlar information om casinon och informerar om casinon för besökaren. Själva valet av namn på sajten signalerar också att den här sidan skiljer sig åt från andra sidor då den marknadsför något sunt. Det är svårt att se någon form av spel som särskilt sunt. Besöker man sedan sajten är det dock väldigt tydligt att detta är en sajt som liksom alla andra spelsajter tjänar pengar på att sälja in spel på de aktuella sidorna genom kraftiga länkar till de vanligaste stora spelbolagen.

Sidan säger sig också vara oberoende men det är svårt att se hur den kan vara oberoende när den högst troligt också tjänar pengar på varje klick till respektive spelbolag. Anmälaren anser det vara vilseledande att mark­nads­föra sig med att samla information om spel, när sajten sen i samma andetag vill att besökaren ska klicka på länkar för att spela. En rent informativ sida borde om den vill kalla sig för oberoende, i så fall jämföra spelsidor, men utan att länka vidare till dessa. Som tv-reklamen är utformad idag är den grovt vilseledande för tv-tittaren.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att Suntspel.se är ett sunt alternativ för spelaren – då annonsören försöker motverka att de som har spelproblem spelar på nätet, och istället söker hjälp. Sajten har information om spelberoende, artiklar om organisationerna Stödlinjen och Spela Lagom med länkar till dessa, test där man kolla om man uppfyller kriterier för att anses som spelberoende och information om självhjälp om man är spelboerende.

Syftet med Suntspel.se är att informera nöjesspelaren om alternativen där ute i mängden av casinon och hjälpa dem att hitta casinon man kan lita på. Samtidigt försöker annonsören stoppa de som har spelproblem och för­söka få dem att söka hjälp. Suntspel.se är den enda affiliatesidan på svenska marknaden med denna inriktning, och passar därför bra till sitt namn – ”sunt spel”.

Sajten är oberoende, då den inte ägs av något casino, men promotar olika casinon som en oberoende tredje­part. Annonsören tar också emot klagomål och jobbar med att medla mellan spelare och casinon när konflikter uppstår.

Suntspel.se försöker inte på något sätt att dölja att den är en affiliatesida. Affiliatesidor finns inom många bran­scher. Argumentationen från anmälaren antyder att denne tycker det är vilseledande att informera om något, och samtidigt tjäna pengar på det. Annonsören anser att det är lätt att identifiera att denne är en affiliate när man ser reklamen, och att den därför inte kan anses vara vilseledande.

Annonsören anser vidare att det inte är vilseledande att samla information om olika spelbolag, och visa använd­aren hur han ska kunna besöka dessa via en länk. Det är helt vanlig marknadsföringssed inom många bransch­er. Man kan vända argumentationen och säga att om man inte länkar till spelbolagen från en sida som Sunt­spel.se, så gör man det onödigt svårt för användaren att hitta de bra casinon man kan lita på.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 5 i ICC:s regler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Sär­skilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Anmälaren anser att spel aldrig kan vara sunt och att det är vilseledande att marknadsföra sig genom påstå­en­det att man samlar information om spel, när sajten vill att besökaren ska klicka på länkar för att spela.

Opinionsnämnden konstaterar att spel och lotterier alltid innebär risk för spelmissbruk och därpå följande soci­ala skadeverkningar. Det är därför viktigt att reklam för spel utformas på ett sätt så att denna risk mini­meras.

Nämnden finner vidare att namnet Suntspel.se ger intryck av att spelen som marknadsförs på sajten är sundare att spela på än spel som inte marknadsförs på sajten. Nämnden anser att en genomsnittskonsument rimligtvis uppfattar sunt spel som att det föreligger en lägre risk för spelmissbruk och negativa ekonomiska konsekvenser. Detta intryck förstärks av att speakerrösten i reklamfilmen säger ”Med Sunt­spel.se är du trygg”. Nämnden konstaterar dock att casinospel i detta avseende varken kan vara sunda eller trygga. Mot denna bakgrund måste reklamfilmen anses vara utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och den strider därmed mot artikel 1 i ICC:s regler.

När det gäller frågan om vilseledande konstaterar nämnden att annonsören tillhandahåller en affiliatesida, vilket innebär att olika casinon betalar för att marknads­föras på suntspel.se, som därmed tjänar pengar. Nämnden finner vidare att reklamfilmen, med bland annat påståendena ”Suntspel.se är en gratistjänst som samlar, jämför och betygsätter casinon på nät­et” och ”Suntspel.se, information om svenska casinon” samt en grön bock som visas, ger intryck av att den aktuella tjänsten är oberoende och att besökaren av webbplatsen kan få objektiv information om olika nätcasinon. Suntspel.se har dock inte styrkt att ett sådant oberoende föreligger. Tvärtom, det faktum att det rör sig om en affiliatesida talar med viss styrka mot att tjänsten skulle kunna klassificeras som oberoende. Den anmälda reklamen är därför vilseledande och strider därmed även mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Tobias Eltell, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Anna Renman, Christopher Waldecrantz och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren