Beslut

Ärende 1611-227
2017-02-15Anmält material Blogginlägg med text och video om läppförstoring från Sthlm Skin

Företag Sthlm Skin

Influencer Isabelle Strömberg

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att blogginlägget inte är kommersiell marknadsföring och avvisar därför anmälan.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet är ett blogginlägg som innehåller en video och har publicerats på isabelles.nu. Inlägget har rubriken ”Vlogg: fyller läpparna”. Under rubriken finns en video som är publicerad på Isabelle Strömbergs Youtubekonto. Videon heter ”VLOGG: fyller läpparna | www.isabelles.nu”. Videon visar när Isabelle Strömberg tillsammans med en kompis får fillerbehandlingar i läpparna. Filmen visar bland annat före- och efter­bilder samt när de båda får medlet injicerat i läpparna.

Under videon finns följande text: ”min fillerbehandling är sponsrad av sthlm skin. Jag vill absolut inte hetsa till skönhetsingrepp eller osunda ideal med denna video. alla får se ut precis som dom vill och är vackra på sina sett. detta är bara hur jag själv vill se ut, och vad jag väljer att göra med mitt eget utseende. men det betyder inte att jag tycker att alla borde se ut på ett visst sett för att vara vackra. försök att vara accepterande och inte fördömande mot mej eller någon annan. och är du ung och har komplex, så ge det några år och försök först och främst att jobba på ditt självförtroende från insidan innan du bestämmer dej för att förändra ditt yttre. kom ihåg att det viktigaste är att du själv är nöjd med vem du är och hur du ser ut, låt inte någon annan påverka det. (och kom ihåg att våra läppar är svullna efter behandlingen i videon hehe). ♥ ett stort tack till bästa sandra på sthlm skin! jag är lika nöjd med resultatet som alltid. för att boka en egen tid gå in på: WWW.STHLMSKIN.SE.”

Webbadressen utgör en länk till Sthlm Skins webbplats där det finns information och priser om samt möjlighet att boka olika behandlingar.

Materialet har producerats av Isabelle Strömberg.

 

Anmälan
Enligt anmälaren visar eller talas det inte om i inlägget att texten innehåller reklam eller adlinks.

 

Företagets yttrande
Enligt företaget hade denne bokat in en kund som aldrig hade provat fillerbehandling tidigare. Kunden kontak­t­ade Sthlm Skin via hemsidan där kunden även skrev att hennes vän (Isabelle strömberg) hade rekommenderat företaget till henne då hon länge hade funderar på att utföra en behandling men inte riktigt vågat.

När behandlingen skulle utföras kom kunden tillsammans med Isabelle till salongen, då hon kände att hon behövde ha stöd. Företaget såg att Isabelle hade en kamera med sig och frågade vad hon gjorde och hon berättade att hon höll på att göra en vlogg där hennes följare skulle kunna se vad hon gjorde under en hel dag.

Därefter lade företaget ingen större tanke åt situationen, då man antog att det inte var något märkvär­digt att filma och lägga ut på Youtube, då många lägger upp saker som sker i deras liv. Företaget visste inte heller vilka delar som skulle läggas upp av det som filmades eftersom man inte hade pratat om att göra någon reklam för Sthlm Skin.

När kunden var klar med sin behandling ville även Isabelle, helt spontant, få en behandling. Hon hade varit hos företaget tidigare och hade en öppnad förpackning med produkten som behövde användas och företaget hade heller ingen annan bokning efteråt, vilket gjorde att det passade väldigt bra även tidsmässigt.

Företaget hade ingen aning om att det fanns regler som man behövde kunna i och med att Isabelle filmade. Inget av det som filmades var inplanerat, så företaget funderade inte mycket på det. Nu efteråt känns det otroligt viktigt, att denne lär sig om de olika regler som finns.

 

Influencerns yttrande
Isabelle Strömberg skriver att hon först och främst vill berätta att videon gjordes utan att hon och någon på Sthlm Skin pratat ihop sig. Hon gjorde den helt på eget initiativ och det var tänkt att videon skulle vara en vlogg där folk får följa Isabelle Strömberg i sin vardag och just den dagen skulle hon följa med sin vän som skulle fylla sina läppar hos Sthlm Skin. Dock blev det så att även Isabelle Strömberg passade på att fylla sina läppar spon­tant när hon ändå var där med sin vän, och i videon råder hon även andra som vill fylla sina läppar att gå till Sthlm Skin eftersom hon tycker att de är duktiga. Detta var dock ingenting som Sthlm Skin bett henne att göra just i denna video, men eftersom behandlingen var sponsrad så markerades det ut, både i blogginlägget och i videons beskrivning på Youtube. Framförallt i blogginlägget tycker Isabelle Strömberg att det tydligt framgår att behandlingen är sponsrad då "Min fillerbehandling är sponsrad av Sthlm Skin" står som första textrad i blogg­inlägget under videon, men hon skulle även ha sagt det i själva videon förstår hon i efter­hand. Eftersom att Sthlm Skin inte bett Isabelle Strömberg att filma videon kändes det lite luddigt vad som räknas som reklam och inte, och hur tydligt det ska markeras ut.

 

Opinionsnämndens bedömning
Reklamombudsmannens opinionsnämnds uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god mark­nadsföringsetik. Nämnden ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. En prövning enligt ICC:s regler kan göras på framställningar som har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållanden.

Opinionsnämnden konstaterar att influencern Isabelle Strömberg har fått den aktuella behandlingen utan kost­nad hos Sthlm Skin samt att hon skriver positivt om produkten i blogginlägget. Enligt uppgift från både Isabelle Ström­berg och Sthlm Skin fanns det ingen överenskommelse mellan henne och Sthlm Skin om att hon skulle göra inlägget eller att detta skulle ha en specifik utformning. Nämnden finner det därför inte utrett att blogginläg­get har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållanden. Nämnden är därför inte behörig att pröva om artikeln är förenlig med ICC:s regler och anmälan avvisas därför.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Adam Bäckstrand, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Tobias Eltell, Christina Nylander, Anna Renman, Susanna Eneteg och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig