Beslut

Ärende 1703-62
2017-04-25Anmäld reklam Banner med reklam för dricksglas av märket Iittala från Royal Design

Annonsör Royal Design Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att bannern är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på webbplatsen omni.se. I bannern finns dels en bild på en vattenkanna tillsammans med prisuppgift och en grön knapp med texten ”Köp”, dels en bild på ett dricksglas tillsammans med texten ”Iittala Kartio Dricksglas 40cl 2-pack, Klar” tillsammans med priset ”107 kr” i rött och en grön knapp med texten ”Köp”. Längst ner i bannern finns Royal Designs logotyp. När man klickar på knappen ”Köp” under glaset i bannern hamnar man på webbplatsen royaldesign.se. Där finns återigen en bild på glaset, under rubriken ”Kartio Dricksglas 40cl 2-pack, Klar”. Men denna gång tillsammans med en röd ruta med texten ”-5%” samt prisuppgifterna ”Ord. 198 kr” och ”Nu 188 kr” i rött.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren står det ett lågt pris på dricksglaset i bannern, men när man sedan klickar på bannern och hamnar på annonsörens webbplats för att köpa glaset står ett annat, högre pris.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören byter priser, ibland flera gånger i veckan, och om detta har gjorts precis när kunden klickar på länken så kan priset precis har justerats. Det är en omöjlighet att allt kan bytas och uppdateras på en sekund överallt. Annonsören har aldrig medvetet ett pris i en annons och ett annat på sidan, det motverkar syftet och skapar badwill.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att bannern ger intryck av att det marknadsförda dricksglaset finns att köpa i förpackning om två glas, för 107 kronor. När man sedan klickar sig vidare till webbplatsen för att köpa glasen är priset 188 kronor. Bannern är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman