Beslut

Ärende 1705-102
2017-08-22Anmält material Inlägg på NRJ Swedens Instagramkonto

Företag Bauer Media AB

Anmälare Sveriges Kvinnolobby

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att inlägget på Instagram inte är kommersiell marknadsföring och avvisar därför anmälan.

 

 

Material
Det anmälda materialet består av ett inlägg med text och bild som har publicerats på NRJ Sveriges Instagram­konto ”nrjsweden”. Bilden i inlägget visar två kvinnor som står på en grön gräsmatta. Kvinnan till vänster är klädd i svarta bikinitrosor i stringmodell och grått linne som är uppknutet vid magen. Hennes hår är utsläppt och blåser bakåt i vinden. Hon håller sina armar framför ansiktet och är på väg att sätta på sig ett par solglas­ögon. Kvinnan till höger är klädd i en svart bikini. I sin högra hand håller hon ett vinglas. Hennes hår är uppsatt i en knut på huvudet. Kvinnorna står vända mot varandra. Bilden är beskuren vid mitten av deras lår. Texten under bilden lyder ”God morgon @kimkardashian och @kortneykdashian Ingen sol idag heller… Tagga någon som är taggad för sommaren #NRJSweden #KimKardashian #KortneyKardashian”. Texterna ”@kimkardashian” och ”@kortneykdashian” utgör länkar till tv-personligheterna Kim Kardashian och Kourtney Kardashians Instagramkonton.

Materialet har producerats av företaget.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen sexualiserande och objektifierande. Bilden saknar koppling till den marknadsförda produkten, en radiostation. Reklamen är könsdiskriminerande och kränkande för kvinnor i allmänhet.

 

Företagets yttrande
Företaget bestrider att man agerat i strid med Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nadskommunikation (ICC:s regler). Företaget hemställer att Reklamombudsmannen lämnar anmälan utan bifall. Företaget är en radiokanal som är fokuserad på de senaste hitlåtarna. Kanalen spelar inte enbart musik utan har också programledare som i talkshowform rapporterar nyheter från och kåserar kring musik- och nöjeslivet. Eftersom det är radio kompletteras det redaktionella innehållet med bilder på bland annat Instagram för att illu­strera det som rapporteras och kåseras i sändningen. Den aktuella bilden är en sådan bild från företagets Instagramflöde. Bilden användes för att illustrera ett inslag i kanalen om Kim Kardashian som är superstjärna från USA. Bilden hade publicerats av annan press och i programmet diskuterades bilden. Bilden är delad från Kim Kardashians instagramflöde. ICC:s regler är tillämpliga på reklam och annan marknadskommunikation.

Enligt den praxis som finns är utgångspunkten följande. Reklamombudsmannens opinionsnämnds uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden ska grunda sina bedömningar på ICC:s regler. Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters bete­enden. En prövning enligt ICC:s regler kan göras på framställningar som har ett kommersiellt syfte och rör kom­mersiella förhållanden (se RON:s beslut i ärende 1611-227, 2017-02-15).

Den aktuella bilden har diskuterats i företagets redaktionella direktsändning och i Instagramflödet har bilden visats som en del av sändningsinnehållet. Publiceringen har således inte använts för att marknadsföra före­tagets sändningar utan är en del av det redaktionella innehållet. Publiceringen har således inget kommersiellt syfte och rör inte kommersiella förhållanden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Reklamombuds­mannen ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. En prövning enligt ICC:s regler kan göras på framställningar som har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållanden.

För att opinionsnämnden ska kunna pröva om inlägget på Instagram är förenligt med ICC:s regler krävs att det är mark­nadskommunikation, alltså att inlägget har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhåll­an­den. Nämnden konstaterar vidare att material som publiceras på Instagram kan vara skyddat av yttrandefrihets­grundlagen. I tveksamma fall ska grundlagsskyddet ha företräde och uppgifterna bedömas som skyddade. Nämnd­en finner att det inte är klarlagt att inlägget avser rent kommer­siella förhållanden. Nämnden är därför inte behörig att pröva om inlägget är förenligt med ICC:s regler och anmälan avvisas därmed.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Tobias Eltell, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Anna Renman, Christopher Waldecrantz och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander