Beslut

Ärende 1612-254
2017-01-31Anmäld reklam Radioreklam för spelet Megafortune Dreams från Maria.com

Annonsör Kindred Group plc

Anmälare Privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att radioreklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internation­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 40 sekunder lång radioreklam som har sänts i flera olika radiokanaler. Anmälningarna gjordes i december 2016.  En kvinnlig speakerröst säger ”Det här är ett reklammeddelande från Maria.com. Vi vill passa på att gratulera den 42-åriga mannen från Östergötland som i november vann 42 miljoner när han spelade Megafortune Dreams hos Maria.com. Hans insats: endast 20 kronor. Just nu söker Maria.com nästa svensk som vill ta hem miljonerna. För att öka spelarnas chanser delar vi ut gratisspel i Megafortune Dreams till alla nya kunder. Du får 20 free­spins när du registrerar dig. Helt utan omsättningskrav. Så om du vinner kan du ta ut pengarna direkt. Med­delandet presenterades av Maria.com”.

Annonsören har inte uppgett vem som har producerat reklamen. Hör reklamen här (wav-fil).

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen vilseledande då annonsören använt samma reklam i flera år. Anmälarna tvivlar på att samma 42-åriga man skulle vinna flera miljoner i november varje år. Vinsten de pratar om är alltså från 2015 och inte november 2016 vilket reklamen ger intryck av.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att som denne förstår anmälningarna påstår anmälarna att reklamen är vilseledande eftersom det i reklamen talas om en kund som ”i november” vann en större summa, men då reklamen har sänts 2015 och 2016 framstår det som att samma kund vunnit stort i november båda dessa år.

Det är korrekt att den vinnare som reklamen talar om vann sin vinst i november 2015. Reklamen nämner inte vilket år vinsten föll, och det påstås således inte att vinsten föll 2016. Den vinst och den vinnare som reklamen behandlar är en verklig vinnare med en verklig storvinst. Då det faktamässiga innehållet i reklamen är korrekt kan annonsören svårligen se att reklamen skulle vara vilseledande. Det görs för övrigt heller inget påstående om att samma kund vann november 2015 såväl som i november 2016.

Oaktat vad som sägs ovan hade annonsören redan planerat att ersätta den anmälda reklamen med en ny reklam på liknande tema. Detta skedde i mitten av december, och den reklam som förevarande anmälningarna angår används följaktligen inte längre. 

Sammanfattningsvis; i den anmälda reklamen görs inga felaktiga eller inkorrekta påståenden. Inte heller låter reklamen påskina att samma kund har vunnit en storvinst just i november olika år. Annonsören bestrider därmed att reklamen skulle vara vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestan­da, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälarna är reklamen vilseledande då samma reklam sänts flera år, och att mannen som nämns i reklamen inte har vunnit fler miljoner i år som reklamen ger intryck av. Enligt annonsören är det en verklig vinst och vinnare, från år 2015, och annonsören menar att all fakta i reklamen stämmer.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Vi vill passa på att gratulera den 42-åriga mannen från Öster­götland som i november vann 42 miljoner när han spelade Megafortune Dreams hos Maria.com” i reklamen ger intryck av mannen som omnämns vann i november 2016. Att omnämna samma vinst två år i rad så att det ger intryck av att vinsten nyligen föll ut och att sådana stora vinster därmed händer ofta, när det handlar om en vinst från november månad ett föregående år, är enligt Reklamombuds­mannen vilseledande. Radioreklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman