Beslut

Ärende 1703-55
2017-05-23Anmäld reklam Radioreklam för sexleksaker från M Shop

Annonsör NAE Group Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att radioreklamen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång radiospot som har sänts på Rix FM. Stridsmusik hörs och ett barn säger triumferande ”Jag är en jediriddare! Och det här är mitt vibrerande…” men blir avbruten av en kvinna som säger ”Martin, det där är faktiskt mammas dil… hehe” varpå barnet ropar ”Lasersvärd!”. I bakgrunden hörs ett vibrerande ljud. Kvinnan fortsätter ”Ja, precis. Mammas lasersvärd är det”. En annan kvinnlig röst säger ”M Shop, hos oss hittar du ett stort utbud av, ja du får använda din fantasi” och viskar därefter ”M Shop satisfaction guaranteed”.

Reklamen har producerats av Dobedai Produktionsbyrå.

Hör reklamen här.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det stötande att det är ett barns röst som hörs i radioreklamen. Anmälaren anser att barn inte på något sätt ska vara inblandade i reklam för sexleksaker.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören görs ingen koppling mellan barn och produktinformationen. Barnrösten signalerer endast en upptäckt som barnet gjort, och som barnet helt klart inte förstår. Där är absolut inget sensuellt stötande och olämpligt i detta, tvärtom.

Barn används, då och då, i radioreklam för att lyfta fram humor. Huruvida radioreklamen når fram som ett hum­or­istiskt inslag är helt upp till lyssnaren, men alla som annonsören har testat reklamen på anser att det är bra humor. Faktum kvarstår, att denna reklam har haft en räckvidd på flera miljoner och, vad annonsören vet har endast en person tagit illa vid och inte sett hum­orn i reklaminslaget.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara stötande.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknads­kommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställ­ning­en är ägnad att påverka mål­grupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Frågan när reklam kan upp­fattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Opinionsnämnden finner att radioreklamen har en humoristisk ansats och att en genomsnittskonsument sanno-likt uppfattar detta. Det är vidare tydligt att barnet i reklamen inte förstår vad han håller i och enligt nämnden är det sannolikt att ett barn som hör reklamen inte heller förstår det.  Nämnden finner därför att reklamen inte är stötande och den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler. Det förhållandet att ett barn medverkar i reklamen ändrar inte denna bedömning.

 

Marianne Åbyhammar

Ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren