Beslut

Ärende 1703-75
2017-06-08Anmäld reklam Reklam för högtalare och hörlurar från Komplett.se

Annonsör Komplett Group AS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två bilder som har publicerats i ett bildspel på Komplett.se:s Facebooksida. Texten i inlägget lyder ”Äntligen är helgen här, och vi har laddat upp med extra bra priser på utvalda produkter! Har du kollat om du hitta något du behöver? Du hittar alla godbitar här:” följt av en länk.

Den ena bilden i bildspelet visar en bild på en blå, cylinderformad högtalare mot gul bakgrund. Till vänster på bilden finns en ruta med texten ”Lör­dag + Söndag = rea!”. Framför den högra delen av högtalaren finns en gul stjärna med texten ”-44%”. Om man klickar sig in på webbplatsen komplett.se finns samma högtalare, ”UE MegaBoom bärbar högtalare” med en bild på högtalaren tillsammans med en gul stjärna med texten ”-12%”. Under finns prisuppgiften ”Ord. Pris 1.690:-” följt av ”Nu 1.490:-”.

Den andra bilden i bildspelet visar en bild på ett par trådlösa hörlurar mot gul bakgrund. Till vänster på bilden finns en ruta med texten ”Lör­dag + Söndag = rea!”. Framför högtalaren finns en gul stjärna med texten ”-15%”. %”. Om man klickar sig in på webbplatsen komplett.se finns samma hörlurar, ”Bose QC 30 trådlös hörlurar svart” med en bild på hörlurarna. Under finns prisuppgiften ”3.190:-”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då de produkter som visats som om de är rabatterade inte är det när man besöker annonsörens webbplats.

 

Annonsörens yttrande 
Enligt annonsören är ”Lördag + Söndag” en fast kampanj som annonsören har cirka två gånger i månaden. Annonserna var producerade till den kampanj som pågick 4–5 mars. Samma annonser blev använda igen till kampanjen som pågick den 18–19 mars. Den sistnämnda kampanjen hade dock ett annat produktinnehåll.

Det som har inträffat är att Facebookposten för kampanjen den 18–19 mars inte gick igenom Facebooks process för godkännande. En gammal annons blev istället publicerad till kampanjen (annonsen som användes 4–5 mars). Detta är något som annonsören egentligen ska upptäcka vid tillfället. Det är ett mänskligt fel och annonsören har reformerat sina rutiner så att detta inte ska kunna ske igen. Annonsören är också i kontakt med Facebook, detta för att man de senaste månaderna haft problem med ”karusellfunktionen” men annonsören har ännu inte funnit orsaken.

När kunden tog kontakt med annonsörens kundtjänst per chatt, har ett missförstånd resulterat i att saken inte blev rättad på vid tillfället. Kundtjänst har inte förstått vilken banner kunden har refererat till och därmed trott att kunden menat annonsörens generella kampanjbanner med illustrations produkter utan referenser till pris. Alla kampanjbanners annonsören använder med produkter och pris ska givetvis ligga i linje med kampanjens innehåll.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att reklamen i bildspelet på Facebook ger intryck av att de två produkterna, en högtalare och ett par trådlösa hörlurar, är rabatterade med 44 % respektive 15 %. Enligt annonsören var så inte fallet, och att ett misstag skett där en gammal reklamkampanj visats i bildspelet på Facebook ändrar inte bedömningen. Reklamombuds­mannen finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman