Beslut

Ärende 1702-32
2017-03-15Anmäld reklam Reklamfilm för personbilen Kia Sportage

Annonsör Kia Motors Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen visar en situation där gällande säkerhetsnormer åsidosatts. Reklamfilmen strider därmed mot artikel 17 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Nämnden finner dock inte att reklamfilmen uppmuntrar till ett beteende som är olag­ligt. Reklamfilmen strider därmed inte mot artikel 4 i regelverket.  

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 75 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen utspelar sig i ett snöigt bergs- och skogslandskap. Filmen inleds med att en person går bort från en parkerad bil på en rak snötäckt landsväg. Texten ”Oscar Wester provkör nya Kia Sportage” visas samtidigt mitt i bild. En per­son, som sannolikt är skidåkaren Oscar Wester, fäster ett rep med handtag i bilen en bit bort. Därefter filmas bilen och personen växelvis i olika scener när bilen åker på en snöig landsväg och personen tolkar på skidor efter bilen. Han gör bland annat volter, trix, åker upp på snövallar och på ett broräcke. Solen går ner och det mörknar. Bilen och skidåkaren filmas uppi­från när bilen kör iväg i mörkret med skidåkaren åkandes efter bilen. Texten ”Provkör våra vinterbilar du också” visas. Filmen avslutas med KIA:s logotyp.

Reklamen har producerats av Isobar Sverige och Kia Motors Sweden.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att denne reagerar mot att bilföraren begår brott när de i ett rep tolkar efter bil på allmän väg. Detta kan inspirera andra att göra samma sak och signalera att det är tillåtet.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören var tanken bakom filmen att marknadsföra bilen som en bra vinterbil för svenska bil­köpare. Genom att dramatisera en provkörning med den kände skidåkaren Oscar Wester kommunicerar annons­ören att rätt teknik är avgörande, både när det gäller skidåkning och bilar. 

I filmen deklareras i text, i anslutning till filmen, att åkningen genomförts av professionell skidåkare: ”All åkning har genomförts av proffs under kontrollerade former”. Det är skidåkaren själv, topprankad i världen inom extrem­­­­­skidåkning och slopestyle, som varit med och tagit fram tricken och sedan utfört dem i samarbete med ett professionellt filmteam. Inspelningen skedde i Norge på avspärrat område, ingen risk för mötande trafik fanns. 

Anmälaren hänvisar till att reklamen kan ”inspirera andra att göra samma sak och signalera att det är tillåtet”. Det är enligt annonsören uppenbart att genomsnittskonsumenten för målgruppen förstår att man inte ska ta efter filmen och göra på samma sätt själv. Reklamfilmen har därför utformats med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Annonsören vill understryka att man med reklamfilmen inte har för avsikt att uppmana någon att bryta mot lagen. Tvärtom uppmanar annonsören självklart alla att följa de föreskrifter som gäller, inte minst inom trafiksäkerhet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) regler får reklam inte uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Enligt artikel 17 första stycket i ICC:s regler får reklam inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt, innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande säker­hets­normer eller hälsohänsyn åsidosatts.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Enligt 3 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) är det inte tillåtet att bland annat tolka på skidor efter en bil, om det inte sker på så kallad ägoväg eller liknande väg med ringa trafik. Nämnden konstaterar att reklamfilmen, i vart fall delvis, förefaller vara inspelad på sådan större väg som inte omfattas av undantaget i trafikförordningen. Därmed strider reklamfilmen mot artikel 17 första stycket i ICC:s regler.

Enligt nämnden visas det i reklamfilmen i och för sig upp ett beteende som är olagligt enligt ovan nämnda lag. Nämnden finner dock inte att någonting i filmen – varken i text eller i bild – kan betraktas som en i reglernas mening uppmuntran till konsum­enter att ta efter beteendet. Nämnden finner därför att reklamfilmen inte upp­muntrar till olagligt beteende och den därmed inte strider mot artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Pelle Kronestedt, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander