Beslut

Ärende 1611-229
2017-01-17Anmäld reklam Blogginlägg om frisörtjänster från Swedish Natural

Annonsör J Esthetics Stockholm AB

Influencer Isabelle Strömberg

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett blogginlägg som har publicerats på isabelles.nu. Rubriken i inlägget lyder ”Min nya frisyr!”. Överst i inlägget finns texten: ”här har ni resultatet efter gårdagens besök hos swedish natural! det långa löshåret rök denna gång och jag rockar numera en kortare, ljusare och askigare frisyr, med endast några få slingor förtjockning i mitt eget hårs längd. är så sjukt nöjd!! har ju ganska länge varit sugen på att kapa håret men inte riktigt vågat tidigare, då långt blont hår blivit lite av mitt signum haha... men fasen vad snyggt det blev!! ett stort tack till supergulliga cicilia som skapade detta mästerverk :) ni hittar deras salong på sveavägen 79 i odenplan, och ni kan besöka swedishnatural.se för att boka en tid! före och efter. använde ju mest clip-on löshår på slutet då jag knappt hade några keratinslingor kvar som ni ser på förebilden haha. otrolig skillnad! så mycket fräschare nu.”

Orden ”swedish natural” och ”swedishnaturals.se” utgör länkar till Swedish Naturals webbplats där man kan köpa produkter och boka tid för olika tjänster. Under detta finns fem bilder som visar före- och efterbilder på Isabelles Strömbergs hår samt Swedish Naturals salong.

Reklamen har producerats av Isabelle Strömberg.

 

Anmälan
Enligt anmälaren visar eller talas det inte om i inlägget att texten innehåller reklam eller adlinks.

 

Annonsören yttrande
Annonsören anser att det klart och tydligt står i blogginlägget att det är ett sponsrat inlägg.

 

Influencerns yttrande
Isabelle Strömberg beskriver att hon fick komma till Swedish Naturals salong och fixa sitt hår i utbyte mot inlägg på hennes sociala medier, inga pengar är inräknade. Enligt Isabelle Strömberg var hon inte tillräckligt upplyst om hur reklamen skulle markeras ut tidigare och kan helt hålla med om att det inte framgår tydligt i inlägget att det är just reklam. Hon har nu lärt sig hur det ska skötas korrekt och kan därför garantera att miss­taget inte kommer upprepas.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att mark­nadskommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat inne­håll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Som allmän utgångspunkt gäller att marknadskommunikation enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångs­punkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden konstaterar att blogginlägget är reklam men att det i inlägget inte på något sätt, varken av bild eller text, framgår att det rör sig om ett samarbete mellan Swedish Naturals och Isabelle Strömberg. Annons­ören har invänt att det genom en reklammarkering framgår att inlägget är reklam. Nämnden konstaterar dock att denna markering har lags till i efterhand. En rättelse är i och för sig önskvärd om marknadskommunika­tionen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig. Reklamen bedöms därför som den såg ut vid tidpunkten för anmälan. Nämnden finner mot denna bakgrund att det inte går att identifiera inläg­get som reklam och det strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Anna Renman, Frida Stjernholm, Adam Svensson och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren