Beslut

Ärende 1611-228
2017-01-17Anmäld reklam Blogginlägg om frisörtjänster från Swedish Natural

Annonsör J Esthetics Stockholm AB

Influencer Isabelle Strömberg

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett blogginlägg som har publicerats på isabelles.nu. Rubriken i inlägget lyder ”Fixar barret”. Överst i inlägget finns texten ”hej bloggen! Just nu sitter jag i Swedish natural’s salong och får håret fixat! tänkte köra något annorlunda idag J före och efterbilder kommer senare! (mitt eget hår utan löshår på bilden).” Orden ”swedish natural” utgör en länk till Swedish Naturals webbplats där man kan deras köpa pro­dukter och boka tid för olika tjänster. Under texten finns en bild på Isabelle som sitter i en frisörstol.

Reklamen har producerats av Isabelle Strömberg.

 

Anmälan
Enligt anmälaren visar eller talas det inte om i inlägget att texten innehåller reklam eller adlinks.

 

Annonsörens yttrande
Isabelle Strömberg ger enligt annonsören en ögonblicksbild till sina läsare om vad som händer just nu (eller mer korrekt – ska ske, då inget är gjort när hon tar selfien) och berättar samtidigt att ett utförligare inlägg ska komma som beskriver det hon gör på salongen hos Swedish Natural. Isabelle Strömbergs nästa blogginlägg är klart och tydligt en ”Sponsored post” och mer omfattande med före och efter bilder och lite miljöbilder från salongen hon varit på.

 

Influencerns yttrande
Isabelle Strömberg beskriver att hon fick komma till Swedish Naturals salong och fixa sitt hår i utbyte mot inlägg på hennes sociala medier, inga pengar är inräknade. Hon var inte tillräckligt upplyst om hur reklamen skulle markeras ut tidigare och hon kan helt hålla med om att det inte framgår tydligt i inlägget att det är just reklam. Hon har nu lärt sig hur det ska skötas korrekt och kan därför garantera att misstaget inte kommer upprepas.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid använd­ning­en av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att mark­nadskommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat inne­håll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Som allmän utgångspunkt gäller att marknadskommunikation enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångs­punkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden konstaterar att varje reklamenhet enligt praxis bedöms för sig. Vad som visas i andra blogg­inlägg påverkar därför inte bedömningen av det anmälda inlägget. Att blogginlägget är reklam framgår inte, var­ken av bild eller text i inlägget. Inte heller anges det att det rör sig om ett samarbete mellan Swedish Naturals och influencern. Nämnden finner därför att det inte går att identifiera inlägget som reklam och det strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Anna Renman, Frida Stjernholm, Adam Svensson och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren