Beslut

Ärende 1701-02
2017-03-15Anmäld reklam Annons för båten Hallberg-Rassy 44

Annonsör Hallberg-Rassy Varvs AB

Mediekanal Hamnen.se

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklam­identifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation.

 

 

Reklam
Den anmälda reklamen är en annons för båten Hallberg-Rassy 44 och har publicerats på webbplatsen ham­nen.se. Reklamen har utformats som en artikel med en puff för denna som inleds med ordet ”Annons”. Därefter följer en rubrik ”Hallberg-Rassy 44 – med fokus på knappsegling” och en kort ingress ”Nej, rubriken är inte felstavad. Till skillnad från spartansk kappsegling så har Hallberg–Rassy utvecklat konceptet knappsegling”.

Genom att klicka på bilden eller ingressen i puffen kommer läsaren till den fullständiga annonsen. Av informa­tionen överst i menyraden på Hamnen.se framgår i liten stilgrad var på webbplatsen den fullständiga annonsen ligger ”Du är här: Hem > Artiklar > Annons > Hallberg Rassy 44 – med fokus på kappsegling”. Vid artikeln på denna del av webbplatsen saknas dock ordet ”Annons” före artikelrubriken ”Hallberg-Rassy 44 – med fokus på knappsegling”. Efter rubrik och bild följer en längre ingress, ”Nej, rubriken är inte felstavad. Till skillnad från spartansk kappsegling så har Hallberg–Rassy utvecklat konceptet knappsegling med allt vad det innebär av komfort och enkel hantering”.

Annonsens brödtext lyder ”En bekväm cruiser ska förstås vara rymlig och bjuda hög komfort till havs under lång tid. Men det är bara grunden på det koncept som Hallberg–Rassy ständigt utvecklar, förfinar och förbättrar. I nya 44:an utlovas snabba och bekväma seglingsegenskaper med dubbla roderblad som gör båt­en lättstyrd äv­en i de tuffaste av förhållanden. Ett elegant integrerat bogspröt bäddar samtidigt för fin lätt­vind­segling. Inred­ning­­en är ljus, inbjudande och oväntat rymlig med osedvanligt stort pentry, kunglig akterruff och möjlighet till två bekväma dubbelkabiner för om masten. Sittbrunnen är väl tilltagen och med alla skot, fall och trimlinor dragna under däck. Segelplanet är modernt och inga backstag behövs. Fockrullen är dold under däck har och en akter­stagssträcka­re med utväxling på hela 1:48 är standard. Och så var det där med knappsegling – ett begrepp som Hallberg–Rassy har registrerat som varumärke och har ensamrätt till. I korthet betyder det att ingen nämnvärd muskel­styrka krävs när det gäller seglingen eller båthanteringen då allt sköts med hydraulik och knapptryck­ning­ar. Världspremiären på båtmässan Boot Düsseldorf 21-29 januari 2017”.

I annonsen finns tio bilder inlagda på olika ställen, antingen ensamma eller ihop. Under brödtexten, finns en fakta­ruta som bland annat innehåller en länk till annonsören och under faktarutan finns en banner som inleds med texten ”Visas på”. Bannern innehåller reklam för Segelbåtar Sverige som är svenska segelbåtsföretag i samar­bete och som enligt reklamen ska delta på båtmässan Boot Düsseldorf 21-29 januari 2017. Härunder finns bland annat olika klickbara symboler samt texten ”Text: Elias Johansson”.

Uppgift har inte lämnats om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det inte tydligt i artikeln vem som är avsändare till budskapet och att artikeln är reklam. Från puffen på sajtens framsida fanns texten "Annons" och det förekommer även i artikelns "breadcrumbs" men där­utöver finns ingen märkning eller avsändare.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i sitt yttrande att man inte varit med och påverkat utformningen av den aktuella reklamen utan att det är en fråga för mediekanalen.

 

Mediekanalens yttrande
Enligt mediekanalen har man en policy gällande annonsmarkering av sponsrade artiklar (advitorials) att markera med ”Annons” i puff och markering ”Hela denna artikel är en annons” i artikeln. I den aktu­ella reklamen har ann­on­smarkeringen kommit med i puffen men inte i artikeln, men nu har man annons­mark­erat artikeln.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Enligt praxis ska varje reklamenhet som huvudprincip bedömas för sig. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen upp­fattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen är införd i ett medium som innehåller redaktionellt material samt att den har utformats på ett sätt som påminner om traditionella tidningsartiklar med rubrik, ingress och bröd­text. Vidare har den samma eller liknande spaltbredd och typsnitt som övriga artiklar på webbplatsen. Reklamen inne­håller inte heller någon logotyp. Frågan är då om annons­mark­er­ing­en i menyraden gör att framställningens karaktär av reklam omedelbart framgår. Nämnden konstaterar att texten ”Annons” inte ligger i nära anslutning till reklamen och att det är ett streck mellan ”Annons” och själva reklamen. Vidare är storleken och typsnittet sam­ma eller liknande i texten ”Annons” som övrig text på sidan. Nämnden finner vid en sammantagen bedömning att reklammarkeringen­ inte är tillräcklig för att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna identifiera att det är reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Pelle Kronestedt, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig