Beslut

Ärende 1703-74
2017-06-15Anmäld reklam Video om mat från Mat.se

Annonsör Matse AB

Influencer Jennifer Reinhold/Familjen Reinhold

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att videon uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed inte mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en tre minuter och sex sekunder lång video med tillhörande text som har publicerats på Jennifer Reindholds Youtubekanal ”Familjen Reinhold”. Videon heter ”Vi beställer mat från mat.se”. Den in­leds med en tecknad bild av en familj tillsammans med texten ”Familjen Reinhold” mot vit bakgrund. I det nedre, vänstra hörnet av videon finns i liten storlek den vita texten ”Innehåller betald marknadsföring”, denna text visas under de tio första sekunderna av videon, varav sju av dessa är då bakgrunden också är vit.

Därefter filmar en man sig själv samtidigt som han säger ”Hej allihopa!  Nu ska jag filma min fru när hon visar hur lätt det är att beställa mat från Mat.se. Kolla här!”. Därefter filmas Jennifer Reinhold som sitter i en soffa med en laptop på soffbordet fram­för sig. Hon tittar in i kameran och säger ”Det enda man behöver för att be­ställa mat från Mat.se är en dator och händerna. Och jag tänker visa er nu hur lätt det är via datorn helt enkelt. Så häng med!”.

Sedan visas från 26:e sekunden en datorskärm som är inne på webbplatsen mat.se. Samtidigt som Jennifer Reinhold klickar runt på webbplatsen och visar hur man gör för att handla varor berättar hon vad hon gör och även om olika delar på webbplatsen där det bland annat finns recept, ekologiska varor och kampanjer. Hon visar beställningens slut­steg där man betalar och berättar om en rabattkod genom att bland annat säga ”Som ni kommer få höra efter så har jag en rabattkod. Om ni uppger Reinhold så får ni 170 kronor rabatt och då skriver ni in det här”. Därefter går hon tillbaka till förstasidan på webbplatsen och säger bland annat ”Väldigt enkel sida, de har ett stort utbud, jag gillar att de har stort utbud av ekologiska varor och också priserna är väldigt bra, om man jämför med övriga affärer. Och så får man ju också maten direkt hem till dörren”. Sedan filmas hon åter­igen där hon sitter i soffan och säger ”Visst var det enkelt? Och med rabattkoden Reinhold får ni 170 kronor i rabatt vid er nästa beställ­ning. Och all info står i texten här nedan”.

Texten under videon inleds med ”Videon är i samarbete med” följt av en länk till Mat.se:s webbplats. Därunder står ”Uppger ni koden REINHOLD får ni 170 :- rabatt vid er första beställning över 500 :-”. Sedan följer bland annat information om Jennifer Reinholds kanaler i andra sociala medier.

Reklamen har producerats av Jennifer Reinhold.

 

Anmälan
Anmälaren anser inte att det framgår av videon att det är ett samarbete eller reklam. Det finns inte hänvisning till detta, förutom i beskrivningen av videon. Det är otydligt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är filmen markerad initialt med ”Innehåller betald marknadsföring” och i publiceringsfältet står

det tydlig att videon är ett samarbete med mat.se. Enligt annonsören framgår det med all tydlighet att det är sponsrat/reklam.

 

Influencerns yttrande
Influencern anser sig gjort rätt i märkning av betalt samarbete då hon både klickat i att videon innehåller betald marknadsföring, som visas de första 20 sekunderna av filmen, samt skrivit längst upp i texten att denna video är i samarbete med mat.se, samt en länk.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får vidare enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kom­mer­siella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privat­persons blogg eller en oberoende recension.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Frågan som opinionsnämnden ska pröva är om det framgår av videon att det är reklam. Enligt både annonsören och influen­cern är filmen markerad som reklam i början med texten ”Innehåller betald marknadsföring” och i pub­­­liceringsfältet står det tydlig att videon är ett samarbete med mat.se.

Nämnden konstaterar att videon, som har publicerats på Jennifer Reindholds Youtubekanal ”Familjen Rein­hold”, redan inledningsvis har fokus på att beställa mat från Mat.se. I videon visas huvudsakligen denna webb­plats och en rabattkod till annonsören/webbplatsen lämnas. Under videons inledande sekunder visas texten ”Innehåller betald marknadsföring” i liten storlek i det nedre, vänstra hörnet. Utformningen av vide­on – tillsam­mans med videons namn ”Vi beställer mat från mat.se” och uppgifterna i texten under videon som inleds med ”Vide­on är i samarbete med” följt av Mat.se:s webbplats – leder enligt nämnden till att videon vid en samman­tagen bedöm­ning omedelbart går att identifiera som reklam för Mat.se. Reklam­en strider därmed inte mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Mats Rönne.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander