Beslut

Ärende 1702-41
2017-04-06



Anmäld reklam Blogginlägg för resor från Eurotravel Sports

Annonsör Eurotravel Sports AB

Influencer Johanna Toftby

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett blogginlägg med text och bilder som har publicerats på webbplatsen johanna­toftby.se. Överst i inlägget finns rubriken ”Tjejresan snart fullbokad!”. Under rubriken finns en bild på ett hotell med pool som ligger vid en hamn. Under bilden finns texten ”Förra veckan skrev jag om årets tjejresa som går till Palma den 9-13 september. Hör här då, jag kan knappt tro det är sant! Resan är stort sett fullbokad och Jonas från resebyrån försöker nu få loss ett par platser till. Platserna bokades upp på mindre än två dygn, det är så kul så jag smäller av. Vad roligt vi kommer få!”. Ordet ”resebyrån” är skrivet i röd, fet stil och utgör en länk som leder till webbplatsen eurotravelsports.se.

Sedan följer ytterligare en bild från ett hotellrum och texten ”Här kommer vi bo! Klicka på länken här får ni se allt som ingår och vad vi kommer göra. Finns alltså endast ett par platser kvar”. Ordet ”här” är skrivet i fet, röd, ver­sal text och utgör en länk som leder till ett tidigare inlägg på bloggen. Under detta finns en till bild från en hotel­lobby och texten ”Nu gäller det att snabbt boka på om ni vill med! Förra året åkte vi ett härligt gäng till Barce­lona, galna dagar och minne för livet. Maila Jonas för anmälan: jonas.emilsson@eurotravel­sports.se. Woop woop!”. Längst ner finns en bild på en grupp människor varunder texten ”Glädje, energi, god mat, cava, träning, hårfix och mycket mycket mer” finns. Inlägget är kategoriserat med ”Palma” och ”Tjejresa”.

Reklamen har producerats av Johanna Toftby.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är inlägget reklam för en träningsresa som borde märkas som reklam/i samarbete med eller liknande. Johanna Toftby arrangerar träningsresan tillsammans med eurotravelsports.se. Det är ett solklart samarbete.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att det anmälda inlägget är en uppföljning på ett ursprungligt inlägg om en resa som tydligt märktes som samarbete. Det uppföljande inlägget gjordes i första hand som konsumentupplysning. Dels för att berätta för dem som redan köpt resan att de skulle få mycket sällskap och dels för att de som funderade på att boka skulle få veta att det inte fanns många platser kvar. Influencern insåg dock, efter påpekanden via Nöjes­guidens guide Bloggbevakning, att även detta kunde tolkas som reklam och att det för tydlighetens skull hade varit bättre att märka även denna uppföljning som samarbete. Därför publicerades det kort därefter ett nytt inlägg, där influencern förklarade för läsarna att denne i all hast inte tänkt på att uppföljaren kanske också borde märkts som samarbete. Denne bad också om ursäkt för eventuella missförstånd. Detta förtydligande spreds också på Bloggbevakning och kan därmed förutsättas ha fått minst lika stor spridning som de tidigare inläggen.

 

Influencerns yttrande
Influencern skriver att det anmälda inlägget är en uppföljning på ett ursprungligt inlägg om resan, som tydligt märktes som samarbete. Influencern har skickat med en bilaga med skärmdumpar på detta inlägg. Uppföljaren gjordes i första hand som konsumentupplysning för att berätta för dem som redan köpt resan att de skulle få mycket sällskap och för de som funderade att få veta att det inte var många platser kvar.

Dock insåg influencern, efter att ha fått påpekat via Nöjesguidens guide Bloggbevakning, att även detta kunde tolkas som reklam att det för tydlighetens skull hade varit bättre att märka även denna uppföljning som samar­bete. Influencern publicerade därför snarast efter att påpekandet nått henne ett nytt inlägg, där hon förklarade för läsarna att hon i hasten inte tänkt på att uppföljaren kanske också borde märkts som samarbete samt bad om ursäkt för eventuella missförstånd. Influencern har även här skickat med en bilaga med skärmdump på detta inlägg. Detta förtydligande spreds också på Bloggbevakning och kan därmed förutsättas ha fått minst lika stor spridning som de tidigare inläggen.

Influencerns rutin är att i alla fall där något på minsta sätt kan betraktas som ett samarbete också markera detta för läsarna. Exempelvis markerade hon på Alla hjärtans dag till och med en tävling med priser från hennes egen shop som ett samarbete.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd-ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får vidare enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kom­mer­siella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat inne­håll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Som allmän utgångspunkt gäller att marknadskommunikation enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångs-punkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är publicerad i ett medium, en blogg, som innehåller redaktio­nellt material och att reklamen är utfor­mad som ett blogginlägg, med rubrik, bild och text. Reklamen har samma spaltbredd och typsnitt som övriga inlägg på bloggen. Det framgår inte på något sätt i inlägget, varken av bild eller text, att det rör sig om ett samarbete mellan Eurotravelsports och Johanna Toftby. Reklamombuds­mannen finner mot denna bakgrund att det inte går att identifiera inläg­get som reklam och det strider där­med mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman