Beslut

Ärende 1706-131
2017-08-22Anmäld reklam Reklam för evenemang på restaurangen El Pimenton

Annonsör El Pimenton HB

Anmälare Tre privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande samt diskriminerande avseende etnicitet. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett inlägg som har publicerats av en användare i Facebookgruppen ”Portal Latino Estocolmo”. Inlägget har sedan blivit delat av El Pimentons Facebooksida. Inlägget innehåller en bild som föreställer en poster för ett evenemang som restaurangen anordnar. På postern syns en kvinna klädd i vad som ser ut att vara en bikini gjord av godis i kulörta färger. Kvinnan står vänd snett åt vänster och tittar in i kameran. Bilden är beskuren vid mitten av hennes lår. Hon har långt, lockigt och utsläppt hår, är sminkad med blå ögon­skugga och blåser en bubbla med ett rosa tuggummi. Kvinnan drar med sin tumme i bandet mellan kuporna på överdelen. Stora delar av hennes bröst syns. Den andra tummen håller hon i linningen på trosorna och drar dem nedåt över ena höften. Överst på bilden står ”Salsa, Reggaeton, Bachata, Tropical” och bredvid kvinnans huvud finns texten ”EL Sabado 17 Junio”. Tvärs över kvinnans mage och höfter står i stor, versal, gul text ”Fiesta latina 20-03”. Nederst i bilden står ”Cebiche, Lomo Saltado, Planchita Latina, Pollo a la brasa” följt av ”Dj Imperio”, ”Gratis inträde/Entrada Gratuita” och sedan El Pimentons logotyp.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen objektifierande och kränker kvinnor med latinamerikanskt ursprung. Enligt en an­mäl­are framställer reklamen kvinnan som ett rent sexobjekt på ett sätt som inte är brukligt i ett sammanhang där man annonserar restaurangservice. Man får intryck av att annonsören snarare erbjuder sexuella tjänster. En anmälare skriver att reklamen visar en kränkande stereotyp av en latinamerikansk kvinna.

 

Annonsörens yttrande

Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskri­minering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktions-nedsättning eller sexuell läggning.

En förutsättning för att reklam ska anses diskriminerande i något visst avseende är att reklamen beskriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt. Enligt praxis är reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande att betrakta som könsdiskriminerande (objektifierande reklam).

Vidare anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Opinionsnämnden finner att kvinnan, genom sin klädsel och pose, framställs som ett sexobjekt. Framställningen har till synes ingen koppling till det marknadsförda evenemanget, vilket är kränkande för kvinnor i allmänhet. Nämnden konstaterar vidare att kvinnan ser ut att ha latinamerikanskt ursprung. Texten ”Fiesta Latina” står tvärs över hennes kropp. Nämnden konstaterar att begreppet ”Latina” i denna kontext både kan uppfattas som att den anspelar på att evenemanget är latinamerikanskt och på att kvinnan är latinamerikansk. Nämnden anser att den avklädda kvinnan i reklamen anspelar på en kränkande stereotyp om latinamerikanska kvinnor och finner mot denna bakgrund att reklamen är både könsdiskriminerande och diskriminerande avseende etnicitet. Den strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Tobias Eltell, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Anna Renman, Christopher Waldecrantz och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander