Beslut

Ärende 1701-25
2017-02-21Anmäld reklam Radioreklam för Chop Chop Asian Express

Annonsör Chop Chop Asian Express

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 19 sekunder lång radioreklam som har spelats på Rix FM. Radioreklamen utspelar sig i en bil och inleds med att en man säger: ”Mmm”. Ett barn säger ”Mamma! Pappa dreglar i bilen, det är faktiskt jätteäckligt”. Mamman svarar ”Ja, pappa kan inte rå för det. Han läser Chop Chops meny och har för svårt att välja”. Pappan viskar ”Yakuniki”. Mamma säger ”Kan ni lägga en filt i pappas knä?”. Där­efter säger en manlig speakerröst ”Lugn, på Chop Chop behöver du inte välja. Du kan kombinera upp till tre favoriträtter. Väl­kommen.”

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att män framställs som löjliga och debila utan möjlighet att styra sitt handlande. Anmälaren anser att reklamen är schabloniserande och visar en stereotyp bild av könsrollerna och är könsdiskriminerande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att de beklagar att anmälaren uppfattat reklamen som diskriminerande mot män. Annons­ören håller inte med om att reklamen visar upp stereotypa könsroller eller är diskriminerade mot män.

Reklamen riktar sig till en viktig målgrupp: barnfamiljer på bilresa. Just den här reklamproduktionen är en del av en större kampanj där varje produktion på ett humoristiskt vis illustrerar sketcher där familjens olika medlemmar beter sig tokigt på grund av vår restaurangmeny. I en sketch beter sig mamman på ett lustigt sätt, i en annan är det barnet, och i den anmälda reklamen är det pappan som blir så förhäxad av den lockande menyn att han börjar dregla.

I den här sketchen börjar pappan dregla av den lockande menyn (en klassisk humorklyscha) samtidigt som han läser högt ur den. Han framstår på ett humoristiskt sätt som närmast hypnotiserad.

Annonsören har medvetet velat undvika stereotypa könsroller, och därför placerat mamman i förarsätet av bilen medan pappan sitter bredvid.

Annonsören anser att sketchen befinner sig väl inom det acceptabla utrymme inom humor där enstaka fiktiva karaktärer kan vara löjliga, utan att för den skull uppfattas som representanter för hela folkgrupper. Sketchen framställer inte män i allmänhet som debila och utan möjlighet att styra sitt handlande. Annonsören anser att reklamen inte reproducerar nedvärderande eller schabloniserande könsstereotyper, och inte heller är ned­värd­erande mot män i allmänhet.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som ger en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt anses enligt praxis vara könsdiskriminerande (schabloniserande reklam).

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den beskriv­er eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.

Anmälaren anser att män i reklamen framställs som löjliga och debila utan möjlighet att kunna styra över sitt handlande. Enligt annonsören framställs inga stereotypa könsroller och reklamen ska ses som en humor­istisk sketch.

Reklamombudsmannen finner att det i reklamen beskrivna scenariot är att se som ett uttryck för att mannen är hungrig, och det finns inget i rek­lamen som indikerar att mannen uppför sig på det beskrivna sättet enbart för att han är man. Reklamen ger därför inte en stereotyp bild av könsroller som framställer män på ett nedvärderande sätt. Reklamen är därför inte könsdiskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman