Beslut

Ärende 1701-12
2017-04-27Anmäld reklam Banner med reklam för casino från Casumo

Annonsör Casumo Services Limited

Anmälare Betsson Group Ltd

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att bannern inte strider mot laglig­hetskravet. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats högst upp på webbplatsen aftonbladet.se. Bannern har ljusblå bakgrund och till vänster syns ett tecknat roulettbord med tre tecknade vita figurer runtomkring. Den ena figuren håller händerna framför ögonen, den andre tittar med öppen mun på bordet och den tredje håller upp en arm i luften och ler stort. Till höger om bilden står i stor, vit text ”Välkommen till roliga timmen”. I det nedre, högra hörnet finns Casumos logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är detta reklam för en åldersbegränsad produkt. Reklamen står ut genom att med sina teck­nade marshmallows-liknande figurer synas vända sig till barn, en målgrupp som också i stor om­fattning besöker aftonbladet.se. Med texten ”Välkommen till roliga timmen”, en fras nära förknippad med låg- och mell­an­stadiet i skolan, samt helt utan hänvisning till 18-årsgräns, förstärks bilden att spelannonsen riktar sig mot barn och ung­domar.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören togs bannern bort då denna kritik uppmärksammades internt. Annon­s­ören kommer se till att i framtiden ha ytterligare ett kontrollsteg innan annonser publiceras.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt lotterilagen § 47 a ska måttfullhet iakttas när ett lotteri marknadsförs till konsumenter. Budskapet får vid­are inte särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. Förbudet innebär bland annat följande (prop­osition 2016/17:8). Marknadsföringen får inte uttryckligen rikta sig till barn eller ungdomar och inte ha en sådan utformning att det kan antas att barn eller ungdomar lägger märke till och kan påverkas av den. Frågan om hur­uvida marknadsföring riktar sig särskilt till barn eller ungdomar får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Såväl framställningen i sig som det sammanhang där marknadsföringen förekommer ska beaktas. Symboler eller företeelser, som till exempel miljöer, musik och karaktärer som kan förknippas med eller attra­hera barn eller ungdomar ska särskilt undvikas.

Frågan är om den anmälda reklamen genom sin utformning kan anses attrahera barn och unga så att de lägger märke till den och kan antas påverkas av den. Opinionsnämnden finner att även om texten ”Välkommen till roliga timmen” förknippas med en känd företeelse från skolan kan den i framställningen uppfattas i en vidare bemärkelse. Inte heller det faktum att figurerna är tecknade, eller deras eventuella likhet med godis, kan sägas appellera till barn eller unga på det sätt som avses i lotterilagens § 47 a. Sammantaget finner därför nämnden att bannern inte kan sägas vara utformad i strid med lotterilagens krav och den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Susanna Eneteg, Pelle Kronestedt, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Anna Renman.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander