Beslut

Ärende 1612-250
2017-02-15Anmäld reklam Utomhusreklam för musik från artisten Ida Redig

Annonsör Capitol Music Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen rör produkten i sig och anmälan avvisas därför.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är utomhusreklam som har visats i stort format på en husfasad i Stockholm. Reklamen visar en svartvit bild på en kvinna. Kvinnan syns från sidan där hon ligger på mage med överkroppen lyft med hjälp av armarna. Bilden är beskuren vid kvinnans höfter och hon tittar in i kameran över sin axel. En del av hennes ena bröst syns från sidan. Överst på bilden står i stor, versal text ”Ida Redig” följt av den något mindre, versala texten ”Förlåt för alla sånger som jag sjungit om dig”. I mitten av bilden finns Spotifys logotyp.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen könsdiskriminerande. Det är oklart på vilket sätt en naken ung kvinna har att göra med musiktjänsten. Kanske är den nakna kvinnan artisten som nämns, men det är inte givet i bild­ens kontext. Kvinnan framställs som anonym och sexuellt objektifierad kropp, och inte som person och musiker. Sexistiskt bildmaterial av det här slaget hör inte hemma i offentliga miljöer där människor rör sig i sin vardag.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är reklamen inte könsdiskriminerande. Kvinnan på bilden, Ida Redig, är artist och eftersom hon både syns på bilden samt är tydligt namngiven på reklamaffischen är hon inte på något sätt anonym. Ida är inte minderårig.

Reklamaffischen är en del av en större marknadsföringskampanj. Genom denna kampanj önskade annonsören förmedla att det finns en ny låt med Ida utgiven, att låten heter "Förlåt för alla sånger som jag sjungit om dig" och att låten finns tillgänglig för streaming på bland annat Spotify. Genom att nämna Spotify önskade annons­ören kommunicera för konsumenter att låten finns tillgänglig för lyssning.

Den bild som använts i den anmälda reklamaffischen utgör låtens så kallade omslag. Det är naturligt att vid marknadsföring av en musikinspelning använda just det omslag som denna försetts med. En musikinspelnings omslag är en viktig visuell koppling till och kännetecken för musiken och artisten i fråga. Annonsörens avsikt med reklamaffischen var att för konsumenter etablera just denna förbindelse mellan Ida, låten och omslaget. Den bild som används som låtens omslag, samt i marknadsföringskampanjer, är producerad i samråd med Ida och anledningen till att bilden används har enbart kreativa och estetiska motiveringar. Ida äger både omslaget och låten och har därför själv varit ytterst involverad i framtagandet samt i valet av omslagsbilden som seder­mera använts på den anmälda reklamaffischen. Genom att använda låtens omslag på reklamaffischen, önskade annonsören skapa en medvetenhet hos konsumenter om vem Ida är samt att det fanns en nyutgiven musikin­spelning med henne tillgänglig för lyssning.

Sammanfattningsvis kan sägas att reklamaffischen inte framställer kvinnan på bilden, det vill säga Ida, som ett sexobjekt och det finns inte heller något nedvärderande eller uppenbart könsdiskriminerande med reklam­affischen. Reklamaffischen ger istället uttryck för Idas konstnärliga frihet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämnden ska enligt sin instruktion pröva om kommersiell marknadsföring strider mot ICC:s regler. Nämnden kan enligt 5 § i nämndens instruktion avvisa en anmälan som uppenbart avser själva produkten.

Nämnden konstaterar att genom stortavlan marknadsförs låten ”Förlåt för alla sånger som jag sjungit om dig” med artisten Ida Redig. På stortavlan syns bilden från låtens så kallade omslag. Bilden är en direkt avbildning av omslaget. Reklamen visar därför den marknadsförda produkten i sig och har en uppenbar kopp­ling till denna. Reklamens innehåll är därmed så nära kopplat till den marknadsförda produkten att den kritik som i detta fall riktas mot reklamens utformning inte kan skiljas från den marknadsförda produkten som sådan.

Anmälan får därför anses avse själva produkten och nämnden avvisar därför anmälan.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Susanna Eneteg, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Anna Renman och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander