Beslut

Ärende 1702-33
2017-03-21Anmäld reklam Reklam för åkeritjänster från Bröderna Nyströms Åkeri

Annonsör Bröderna Nyströms Åkeri AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på en så kallad communitypage på Facebook som heter Bröderna Nyströms Åkeri AB. Inlägget innehåller texten ”Like our page and share this photo if you would like to win this ;) Stop date 1/11. Gilla vår sida och dela detta foto om du vill ha chansen att vinna vår t-shirt och toppluva ;) Stopp datum 1/11.” I Inlägget finns även en bild på en t-shirt och en mössa med företagets log­otyp. Nere till höger i bilden finns en rörlig kvinna med brunt hår. Kvinnan framträder ur en vit rökridå och bär en oran­ge bikini. Hon ler och vänder sig mot betraktaren samtidigt som hon har händerna i midjan.

Reklamen har producerats av Pär Nyström som representerar Bröderna Nyströms Åkeri.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att det är ett sexistiskt budskap och att kvinnans lättkläddhet saknar relevans för det som företaget säljer.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i korthet följande. Sidan är en privat sida skapad av Pär Nyström. På denna sida har före­taget varken lagt ut telefonnummer, e-postadresser eller annons­ering av tjänster gällande företaget Bröderna Nyströms Åkeri AB. Givetvis förstår företaget att kopplingar kan göras till åkeriet men åter igen den används för privat hobbybruk.

Då alla inlägg granskas av Facebook innan de publiceras är det väldigt märkligt att detta gick igenom om det nu är så nedvärderande och könsdiskriminerande. Det lustiga är att det var Pär Nyströms fru som la ut denna, i hans samtycke förstås.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara könsdiskriminerande (objektifierande reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon kopp­­ling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att inlägget ligger på en så kallad communitypage som tillhör Bröderna Nyströms Åkeri AB. Inlägget är därför reklam och kan prövas av Reklamombudsmannen. Annonsör är därmed Bröderna Nyströms Åkeri AB. Uppgifterna om att sidan är privat ändrar inte denna bedömning.

Reklamombudsmannen finner att det anmälda inlägget, som bland annat visar en kvinna i bikini, framställer kvinnan som ett sexobjekt. Framställningen av den rörliga kvinnan i bilden har ingen koppling till de marknads­förda åkeritjänsterna vilket är kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman