Beslut

Ärende 1706-133
2017-09-24Anmäld reklam Direktreklam för bredband och tv från Bredbandsbolaget

Annonsör B2 Bredband AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett direktadresserat reklamutskick. På utskicket står i större, fet, grön text ”Du har fiberanslutning från Fibra. För att få den bästa tv-upplevelsen och ett supersnabbt bredband behöver du bara välja operatör”. Under denna text står i något mindre, svart text ”Med Bredbandsbolaget kan du nu prova supersnabbt bredband och vårt största tv-paket med 50 kanaler i 6 månader. Pris bara 398 kr/mån.*” Följt av den mindre texten ”Du har idag tillgång till fiber via ditt stadsnät Fibra, men du har inte valt en operatör. Internet­upp­koppling via fiber ger dig en stabil och säker uppkoppling. Väljer du Bredbandsbolaget får du också tillgång till Bredbandsbolaget Stream, så att du enkelt kan titta på tv var du vill, när du vill och på flera enheter samtidigt – allt för den bästa tv-upplevelsen. I abonnemanget ingår också en av marknadens bästa routers. Bredbands­bolaget kommer i samarbete med Fibra snart att besöka sig med vårt extra förmånliga erbjudande. Du kan också besöka din närmaste Telenorbutik eller ringa kundtjänst på 0770-111 700 för att ta del av det.”

Längst ned på sidan finns ännu mindre, text som inleds med en asterisk där ytterligare detaljer om abonne­manget specificeras. Till höger på utskicket finns en blid på skärmarna till en dator, en surfplatta och en mobil. Nedanför bilden finns Fibras och Bredbandsbolagets logotyper.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren ger reklamen intryck av att dennes operatör har sagt upp sig och att man endast kan använda Bredbandsbolaget för bredband och tv. Anmälaren tänker särskilt på för­ståndshandikappade, utlandsfödda med svaga språkkunskaper och äldre. Hur tolkar de informationen? Det finns risk att människor fastnar i långa och dyra abonne­mang. Anmälaren tycker att formu­leringen i reklamen balanserar på en gräns som inte är okej. Annonsören borde ta ansvar och vara tydlig mot sina kunder, det vill säga förmedla att Bredbandsbolaget enbart är en av väldigt många operatörer som kunder kan använda via Fibras stadsnät.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är den aktuella marknadsföringen ett direktadresserat utskick till personer i flerbostadshus som har tillgång till fiber levererat av stadsnätet Fibra. Syftet med kampanjen har varit att nå kunder hos Fibra som ännu inte har valt operatör för bred bands- och tv-tjänster. Urvalet av mottagare är gjort baserat på infor­mation från fiberlevarantören Fibra, varefter Bredbandsbolaget har utformat den aktuella marknadsföringen och genomfört utskicket. Av för annonsören okänd anledning och utan dennes avsikt har utskicket även nått anmäl­aren trots att denne enligt anmälan redan har valt operatör för tv- och bredbandstjänster. Bredbandsbolaget beklagar både detta misstag och att anmälaren uppfattat marknadsföringen som vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram-ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendena ”Du har fiberanslutning från Fibra. För att få den bästa tv-upplevel­sen och ett supersnabbt bredband behöver du bara välja operatör”, ”Med Bred­bands­­­bolaget kan du nu prova supersnabbt bredband och vårt största tv-paket […]” och ”Du har idag tillgång till fiber via ditt stadsnät Fibra, men du har inte valt en operatör. Internetuppkoppling via fiber ger dig en stabil och säker uppkoppling. Väljer du Bredbandsbolaget får du också tillgång till Bredbandsbolaget Stream […]”.

Reklam­om­budsmannen finner att dessa påståenden ger en genomsnittskonsument intryck av att denne har fiberanslutning från Fibra, men att det finns möjlighet att välja operatör varav Bredbandsbolaget är en. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman