Beslut

Ärende 1701-27
2017-02-21Anmäld reklam Reklam för kryssning från Birka Crusies

Annonsör Birka Cruises AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en text som har publicerats på webbplatsen birka.se. I kategorin ”Kryssningar” och därefter ”Långkryssning” finns olika alternativ. Ett alternativ har rubriken ”Höga kusten och midnattssol” följt av texten ”med Härnösand och Luleå” i fet stil. Därefter följer texten ”Förra sommarens succé! Upptäck världsarvet Höga Kusten med strandhugg i Härnösand och midnattssol i Luleå under en unik kryssning där vi som enda rederi världen går inomskärs längs Höga Kustens vackra skärgård” följt av prisuppgifter och två knappar med texterna ”Läs mer” och ”Boka”.

Om man klickar på knappen ”Läs mer” hamnar man på en sida med rubriken ”Höga kusten och midnattssol” följt av bilder på bland annat ett landskap med en lågt stående sol. Därunder finns den mindre rubriken ”Höga kusten och midnattssol med Härnösand och Luleå” följt av ingressen ”Upptäck världsarvet Höga Kusten med strandhugg i Härnösand och midnattssol i Luleå under en unik kryssning där vi som enda rederi världen går inomskärs längs Höga Kustens vackra skärgård”. Därunder finns texten ”Förra sommarens succé är tillbaka med nio nya utflykter! Höga Kust­en är vackrast i Sverige om vi får tro tidningen Sveriges Naturs läsare. Under kryssningen gör vi strandhugg i sjöstaden Härnösand och avslutar kryssningen med ett besök i Luleå, längst upp i Bottenviken och bara 16 mil från polcirkeln. Under kryssningen kan du uppleva den vackra Norrlandskusten på ett helt nytt sätt. Som första och enda rederi i världen går vi bland annat inomskärs i cirka fyra timmar från Härnösand genom Sannasundet till Högakustenbron, via surströmmingparadiset Ulvön och Trysundaön upp till Skagsudde. Upplev ännu mer på en av alla spännande utflykter i land, alltid med lokala guider. 2017 presenterar vi hela nio nyheter som innehål­ler allt från lokala smaker till häxor, häftiga bilar och Bottenvikens nordligaste punkt! Som om inte allt detta vore nog bjuder vi dessutom på god mat, dans, underhållning och aktiviteter ombord medan du blickar ut över den norrländska kusten på väg upp mot midnattssolens land. Dagsprogram och mer fakta hittar du längst ned på sidan”.

Reklamen har producerats av intern hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är detta falsk marknadsföring. Birka Cruises gör reklam för kryssning i midnattssol i Luleå. Luleå är beläget långt söder om polcirkeln och har således ingen midnattssol.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören testade man under arbetet med att ta fram en korrekt beskrivning av denna kryssning till Höga Kusten och Luleå olika ordval för att få fram rätt känsla kring det sommarljus man kan uppleva under resan.

Annonsören beslutade sig för en mer allmänt hållen formulering kring ”ljuset i norr” och att namnge kryssningen

till ”Höga Kusten & midnattssolens land”. Detta eftersom Luleå, som besöks under resan, ligger 16 mil söderut från polcirkeln. Under den ljusaste tiden på året i juni då de tre aktuella resorna äger rum är solen som mest uppe 23 timmar och 8 minuter per dygn i Luleå vilket gör att det tekniskt sett ej är midnattssol även om det hela tiden är ljust och därmed svårt för en lekman att avgöra.

Under arbetet kortades formuleringen av misstag ner till ”Höga Kusten och midnattssol” vilket har publicer­ats i beskrivningen av resan på birka.se från lanseringen den 13 december 2016 fram till dess att annonsören genom anmälan uppmärksammades på misstaget. Annonsören har nu ändrat till den ursprungligt avsedda (och mer allmänt hållna) formuleringen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestan­da, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att påståendena ”Upptäck världsarvet Höga Kusten med strandhugg i Härnösand och midnattssol i Luleå under en unik kryssning där vi som enda rederi världen går inomskärs längs Höga Kust­ens vackra skärgård”, ”Höga kusten och midnattssol” och ”Höga kusten och midnattssol med Härnösand och Luleå” ger en genomsnittskonsument intryck av att man under kryssningen kommer att få uppleva fenomen­et midnattssol. Enligt SMHI innebär midnattssol att solen befinner sig över horisonten hela dygnet. Enligt annons­ören är ingen del av kryssningen på en sådan breddgrad att fenomenet inträffar. Reklamen är därför vilseledan­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman