Beslut

Ärende 1703-70
2017-05-03Anmäld reklam Reklam för bostäder i Barkabystaden kvarter 10

Annonsör Byggnadsfirman Viktor Hansson AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en bildserie om sju bilder som har publicerats på webbplatsen kvarter10.se. Högst upp till vänster står det ”Barkabystaden kvarter 10” i versal text. Den aktuella bildserien finns under fliken ”Inredning”. Bilderna visar olika rum ur en lägenhet. Bild ett i serien föreställer ett vardagsrum, bild två och tre är bilder från ett kök, bild fyra till sju är bilder från ett badrum.

Den anmälda bilden är nummer fem i ordningen. På bilden syns en bild av en kvinna som förefaller vara naken i en vitkaklad dusch. Bilden är beskuren i axelhöjd. Kvinnan håller upp sina armar och schamponerar sitt hår som ligger bakåt. Huvudet är lätt bakåtlutat, hon har stängda ögon och ett leende på läpparna. Vatten rinner ner från duschen och det är vitt lödder på kvinnans hals och i hennes hår.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren anser att den nakna kvinnan på bilden inte har något med inredning eller tillval till ett badrum att göra. Bilden föreställer inte val av kakel, dusch eller badkar eller annan badrumsinredning. Anmälaren uppfattar reklamen som sexistisk och osmaklig och anser att det inte behövs en avklädd kvinna som blickfång vid val av kakel eller munstycke till duschen. 

 

Annonsörens yttrande
Annonsören yttrar att bilden har visats i samband med val av badrumsinredning och annonsörens avsikt var att visa en människa i sitt nya fina badrum. Annonsören ber om ursäkt om bilden har kunnat uppfattas på det sätt som anmälaren har gjort, det har absolut inte varit annonsörens avsikt. Som en följd av detta tog man bort bilden från hemsidan samma dag som man mottog anmälan.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­komm­uni­k­ation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara köns­diskriminerande (objektifierande reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Reklamombudsmannen konstaterar att kvinnan i reklamen i och för sig är förefaller vara naken då hon tvättar håret i duschen. Kvinnan fram­ställs dock inte som ett sexobjekt och bilden är beskuren så att enbart kvinnans huvud, hals och axelparti syns.  Inga andra inslag i framställningen med­för att nakenheten kan anses göra kvinnan till ett sexuellt blickfång på ett sätt som kan anses strida mot praxis. Reklam­en är därför inte könsdiskrimi­nerande och strider där­med inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman