Beslut

Ärende 1706-122
2017-08-22Anmäld reklam Reklamfilm för V75 från ATG

Annonsör AB Trav och Galopp

Anmälare Betsson AB

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunders lång reklamfilm som har visats i TV4. Reklamfilmen visar en man och en liten häst som står vid disken på en bank. Inledningsvis visas texten ”V75 presenterar: Svenska drömmar plats no 2”. Mannen står framme vid disken och räknar sedlar. I bakgrunden hörs hur han är uppe i ”Enmiljontvåhundrasjuttio” och en speakerröst säger ”Har man vunnit rejält kan man göra något många sven­s­kar drömmer om: Betala av på sina lån”. Därefter syns en närbild på sedlar i höga valörer som mannen lagt upp på disken. Mannen avbryts i räknandet av banktjänstemannen som säger ”Ursäkt, alltså vi har en sedelräknare här bakom” varpå mannen med sedlarna svarar ”Jag räknar så gärna” och hästen säger ”Ja, handräknat är bäst”. Personerna som står och väntar bakom mannen suckar och banktjänstemannen ler sammanbitet. När mannen räknat klart vänder han sig om och går därifrån samtidigt som han säger ”Det var allt för mig” och hästen fyller i ”Tack och bock. Häst coming through”. Filmen avslutas med ATG:s logotyp tillsammans med texten ”Ingen dröm är för stor”.

Reklamen har producerats av Åkerstam Holst.

 

Anmälan
Enligt anmälaren antyder ATG:s reklamfilm att spel på hästar är en väg att betala av skulder. Att framställa spel som ett möjligt sätt att finansiera lån, eller som lösningen på finansiella bekymmer går i strid med Spelbransch­ens Etiska Råds Riktlinjer. Därmed är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar enligt artikel 1 i ICC:s regler.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören framgår av SPER:s Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring att reklam inte får upp­mana konsumenter till överdrivet spelande genom att påståenden om att spel kan erbjuda en lösning på finans­iella bekymmer. Enligt artikel 1 andra stycket i ICC:s regler ska marknadskommunikation utformas med veder­börlig känsla för socialt ansvar.

Annonsören är en stor aktör på den svenska spelmarknaden och är medlem i SPER. Annonsörens uppdrag är att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport genom att innovativt och ansvars-medvetet anordna spel på hästar. Annonsören är medveten om, och strävar alltid efter att spelreklam måste utformas på ett sätt så att risker för spelmissbruk och andra skadeverkningar minimeras.

Annonsörens senaste kampanj baseras på en undersökning av vad människor helst skulle göra om man vann mycket pengar. Det visar sig att det inte är det som mycket av spelreklamen redovisar; lyxliv, dyra resor, nya bilar, båtar eller gigantiska hus. Istället är det att dela med sig till nära och kära, att amortera på lån och att spara till barn/barnbarn.

Den i ärendet aktuella filmen öppnar med att berätta om undersökningen och dramatiserar sedan det näst mest populära valet efter en större spelvinst; att betala av på sina lån. Inget i filmen antyder att mannen har haft finansiella bekymmer. Idag är lån på hus, hem och bilar en självklar verklighet och innebär inte alls instabil ekonomi.

I annonsörens reklamfilm förmedlas budskapet att det är många människors dröm att vinna pengar på spel och att man då exempelvis kan använda pengarna till att lösa sina lån. Det är således inte fråga om att en vinst gör det ekonomiskt möjligt att få tillbaka något man har förlorat, utan istället det ekonomiska mervärdet av att vinna en stor summa pengar. Som påpekats ovan kan lån inte likställas med finansiella bekymmer, särskilt inte med dagens låga räntor, utan är en normal del i de flesta konsumenters ekonomi idag. Att inte vinna och ha kvar sina lån innebär inte en förlorad möjlighet att lösa ekonomiska bekymmer.

Annonsören utgår från att konsumenter i allmänhet besitter en rimlig grad av sunt förnuft och förstånd. Det före­faller därför långsökt att en tänkt genomsnittskonsument i målgruppen skulle kunna uppfatta budskapet som att spel kan vara en lösning på finansiella bekymmer. Filmen kan inte heller anses uppmana till överdrivet spelan­de. Annonsören förstår att filmen ska bedömas helt och hållet på egna meriter, men vill ändå infor­mera om att kampanjen också i sina övriga delar tydligt redovisar undersökningen och rangordningen av resultatet.

Med hänvisning till ovanstående anser annonsören att reklamfilmen inte strider mot SPER:s etiska riktlinjer och inte heller mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Opinionsnämnden ska grunda sina bedömningar på ICC:s regler. Vid behov kan även andra uttryck för god marknadsföringsetik beaktas, som allmänt accepterade normer inom särskilda områden eller normer som har fastställts av olika näringslivsorganisationer. Opinionsnämnden finner därför att Spelbranschens Etiska Råds (SPER) Riktlinjer för Marknadsföring kan beaktas i detta fall.

Av SPER:s Riktlinjer för Marknadsföring framgår att reklam inte får uppmana konsumenter till överdrivet spelan­de genom att påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer.

Enligt anmälaren ger reklamfilmen uttryck för att spel på V75 är lösningen på att betala tillbaka skulder vilket bryter mot SPER:s riktlinjer. Nämnden konstaterar att spel alltid innebär risker för spelmissbruk och därpå följande sociala skadeverkningar. Det är därför viktigt att reklam för spel utformas på ett sätt så att dessa risker minimeras.

Nämnden finner att reklamfilmen i och för sig ger intryck av att mannen har vunnit en stor summa pengar. Film­en visar mannen när han räknar pengar vid disken på banken samtidigt som speakerrösten säger ”Har man vunnit rejält kan man göra något många svenskar drömmer om: Betala av på sina lån”. Nämnden finner inte att reklamfilmen ger intryck av att mannen funnit en lösning på sina finansiella bekymmer, utan endast att han betalar av sina lån med vinsten. Reklamfilmen kan därmed inte sägas uppmana till överdrivet spelande. Den är därmed inte utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter:

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander

Reklamfilm

Get Flash to see this player.