Beslut

Ärende 1705-111
2017-08-22Anmäld reklam Blogginlägg om personliga tryck och logotyper från Alltryck

Annonsör Alltryck Sverige AB

Influencer Iza Häggström

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

  

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett blogginlägg på webbplatsen izahaggstrom.se. Rubriken för inlägget lyder ”Personliga tryck och logotyper” och publicerades den 12 maj 2017 i kategorin okategoriserade. Överst i inlägget finns en bild på olika former av namnbrickor för flera olika företag. Nedan följer blogginläggets text som lyder ”God morgon mina fina läsare, vaknade dessvärre lite för tidigt under min sovmorgon idag då de håller på och bygger om nere i kontoret som uniflex har under oss.. Därför tänkte jag att det skulle vara perfekt att starta dagen med lite roligare inlägg!! Det är så att jag har råkat snubbla över en jättehäftig hemsida som gör personliga tryck och logotyper på föremål, det kan vara både en jätterolig present eller en marknadsföringsgrej (tänker på er som kanske ska starta UF företag sen i höst)! Hemsidan heter då alltryck.se och går man in där kan man se att det är ett hur stort utbud som helst! Tex här under plädar kan man göra mysiga plädar till någon helt eget och unikt!! Hur häftigt?? Tänk att bjuda över vänner och så kan de använda min Mrs Iza pläd eller The Queen/Boss pläden, verkligen så unikt och häftigt!! Eller bara ens initialer sen när man är gift också. Finns så mycket roliga saker man kan göra! Så gå gärna in och kika runt lite, speciellt ni so funderar på UF företag kan jag rekommendera att använda er av dem. Happy Shopping!”.

Reklamen har producerats av Iza Häggström.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framgår det inte av inlägget att det är reklam. Inlägget saknar anvisning på att det handlar om reklam. Man förstår inte direkt om att det rör sig om reklam då inlägget inte innehåller en korrekt reklam-markering samt att bloggaren i sitt inlägg exempelvis skriver att hon "råkat snubbla över en jättehäftig hemsida". Detta gör inlägget vilseledande gentemot dess läsare. Bloggarens inlägg uppfyller på så sätt inte kravet på reklamidentifiering. Anmälaren har läst flera inlägg av bloggaren och finner det uppenbart att detta inlägg är någonting som företaget och bloggaren kommit överens om. Inlägg sticker ut från mängden då hon inte brukar skriva om sådana företag eller liknande produkter. Dessutom att bloggaren länkar till företaget indikerar på att det är reklam. Att bloggaren skriver "Så gå gärna in och kika runt lite" samt avslutar inlägget med "Happy Shopping!" tycker anmälaren indikerar att inlägget är köpt av företaget och inte någonting bloggaren spontant tipsat om.

 

Annonsörens yttrande
<Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Influencerns yttrande
Enligt influencern har denne bloggat ”seriöst” i två år, när denne började skriva om sin ångest och depression så blommade bloggen och helt plötsligt ville företag ha samarbeten. Annonsören skrev utförligt hur och vad man skulle skriva, och ingenstans stod det om att man var tvungen att ha med ordet reklam. Influencern antog att annonsören som seriöst företag visste vad man pratade om och gav korrekt information. Influencern kommer i fortsättningen att ha med information om att det är reklam och samarbeten nu när denne vet bättre.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd-ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att marknadskommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Som allmän utgångspunkt gäller att marknadskommunikation enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångs-punkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är publicerad i ett medium, en blogg, som innehåller redaktion-ellt material och att reklamen är utformad som ett blogginlägg, med rubrik, bild och text. Reklamen har samma spaltbredd och typsnitt som övriga inlägg på bloggen. Frågan är om det omedelbart framgår av inlägget att det är fråga om reklam. Den reklammarkering som finns i inlägget är den sista meningen som lyder ”Happy Shopping”. Meningen är skriven i samma storlek och typsnitt som övrig text i inlägget. Reklamombudsmannen finner inte att denna markering är tillräcklig för att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna identifiera inlägget som reklam för Alltryck. Ingenstans i övrigt finns någon reklammarkering och inte heller finns Alltrycks logotyp med i reklamen. Reklamombudsmannen finner därför att det inte omedelbart framgår att blogginlägget är reklam och det strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman