Pressmeddelande 150824

Misslisibells Youtubevideo om JFR:s produkter fälls av Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Opinionsnämnden fäller en Youtubevideo av den 14-åriga bloggaren Misslisibell i samarbete med webbshoppen JFR. I videon pratar hon enbart om produkter från JFR. Dessutom erbjuds tittarna en rabattkod till webbshoppen och att delta i ett lotteri med vinster från JFR. Enligt nämnden innehåller videon smygreklam till barn, ett försåtligt utformat erbjudande och ett otillåtet lotteri.

Det är i första hand en Youtubevideo av den 14-åriga bloggaren Misslisibell som anmäldes till Reklamombudsmannen. I ärendet prövas flera frågor och utgången kommer att få betydelse för företagens fortsatta kommersiella samarbeten med bloggare.

Nämnden skriver i sitt beslut att det i videon enbart visas och talas om produkter från JFR och det hänvisas till företaget JFR:s webbsida och Instagramkonto som tittarna uppmanas följa. Tittarna kan även tävla om produkter från JFR samt få en rabattkod som gäller i webbshopen. Enligt nämnden har videon med tillhörande texter till syfte att öka omsättningen av JFR:s produkter. Nämnden konstaterar mot bakgrund av detta att innehållet i videon med tillhörande text är kom­mer­siell reklam för JFR. Nämnden anser inte att det är lätt att identifiera videon med tillhör­ande text som reklam. Videons utformning uppfyller därför inte kravet på att reklam lätt ska kunna identifieras som sådan. Kravet är särskilt högt i detta fall eftersom reklamen riktar sig till barn.

Rabattkoden som presenteras i videon anges vara ”som en liten vinst till alla”. Rabattkoden ger 20 procent rabatt hos JFR och är tidsbegränsad. Nämnden finner att erbjudand­et är försåtligt utformat då målgruppen består av barn som är yngre än cirka 14 år och särskild aktsamhet då ska iakttas vid utformning av reklamen.

Bloggaren berättar i videon även om en utlottning där två vinnare dras bland dem som följer JFR på Instagram och skickar in sina kontakt­upp­gifter samt ett önskemål om en av JFR:s produkter. Utlottningen avgörs enbart av slumpen vilket gör att det är ett lotteri i juridisk mening. Lotterier i reklam är inte tillåtna. Lotteriet strider därmed mot kravet på laglighet.

Beslutet i sin helhet kan läsas här: http://reklamombudsmannen.org/uttalande/misslisibell-och-jfr-smycken 

Se även Sveriges Annonsörers rekommendationer för dig som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier.

Kontakt: reklamombudsman Elisabeth Trotzig: 08-662 05 50, ro@reklamombudsmannen.org