Statistik

Här kan du söka statistik över meddelande beslut och direktgenerera statistik som visas i grafer. Du kan söka på antal beslut, prövningsgrunder, branscher och medieslag över tid sedan 2009. Se denna länk för sammanfattning av årlig statistik, år 2009-2016.

Anmälningar är sökbara sedan 2012.

Du kan göra jämförelser genom att generera flera grafer. Underlaget kan exporteras till Excel.

Övrig information om sökverktyget

  • Sökverktyget visar bara statistik över de beslut som är publicerade på Reklamombudsmannen.org. 
  • Vissa avvisningsbeslut och anmälningar som inte har lett till ett ärende finns inte med.
  • Flera anmälningar kan finnas i ett beslut, vilket gör att det finns fler anmälningar än vad det finns beslut.
  • En reklam kan prövas på flera prövningsgrunder (tex. både vilseledande och diskriminerande).