Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON)

 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar ärenden när inget liknande tidigare prövats.

Nämnden består av ordförande och vice ordförande, som båda ska vara jurister, samt ett tjugotal ledamöter. De representerar marknadens aktörer; annonsörer, medier, reklamproducenter och konsumentintresset. Akademiker med specialistkunskaper inom marknadskommunikation finns också bland ledamöterna. Nämndens ledamöter utses av RO:s styrelse. 

 

Ordförande:

 • Marianne Åbyhammar, f.d. hovrättsråd, Svea Hovrätt

 

Vice ordförande:

 • Mikael Pauli, hovrättsassessor, Svea Hovrätt, kansliråd Regeringskansliet.

 

Ledamöter:

 • Camilla Carlell, product area manager, ICA
 • Peter Cederholm, digital strateg, IUM
 • Adam Bäckstrand, projektledare, Konsumentföreningen Stockholm
 • Tobias Eltell, jurist, Sveriges Annonsörer
 • Harriet Gillberg, vice ordförande, Sveriges Konsumenter
 • Hanna Hjalmarson, lektor i konsumentbeteende, Stockholm Business School, Stockholms Universitet
 • Pelle Kronestedt, lektor och enhetschef i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs Universitet
 • Jonas Linnér, produktchef, Mediekompaniet
 • Marielle Lundqvist, konsult, CMK Strategi
 • Patrik Löfberg, marknadschef, Nissan Europe
 • Christina Nylander, jurist, Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Anna Renman, chefsjurist, Kommerskollegium
 • Mats Rönne
 • Inger Skalse, Regulatory Affairs, TV4
 • Frida Stjernholm, jämställdhets- och kommunikationsexpert, Add Gender
 • Axel Tandberg, jurist, Swedish Direct Marketing Association
 • Christopher Waldekrantz, programansvarig AD/Copy, Berghs School of Communication
 • Helena Westin, senior rådgivare, ordförande, RFSL Insamlingsstiftelse