Pressmeddelande 151112

Reklamombudsmannen tillsätter vetenskapligt råd för tvärvetenskaplig forskning

Reklamombudsmannen (RO) har tillsatt ett vetenskapligt råd med syfte att verka för forsk­ning inom etik i reklam och marknadskommunikation. Rådet kommer också förmedla insikt om RO:s arbete till såväl praktiker och akademiker. Målsättningen är att öka informationsutbytet mellan akademin och näringslivet.

RO:s vetenskapliga råd leds av ordförande Sanna Wolk, docent och forskare vid Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. I rådet ingår också docent Anja Hirdman vid Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, professor Jacob Österberg vid Stockholm Business School, Stockholms universitet och professor Jesper Falkheimer, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

- Det är både ett spännande och viktigt arbete som det akademiska rådet kommer syssla med. Det är av stor vikt att forskning inom RO:s intresseområde kommer näringslivet till godo, säger Sanna Wolk.

Rådet verkar huvudsakligen inom tre områden: forskning, information och stöd till RO:s verksamhet. Rådet kommer initiera fakultetsöverskridande forskningsprojekt inom RO:s intresseområden och fung­era som ett stöd gällande frågor som rör konsumenters attityder i en föränderlig reklam- och medie­marknad. Genom att identifiera och initiera forskningsprojekt som knyter an till RO:s verksamhet kom­mer frågan om vikten av etisk reklam att lyftas inom så väl näringsliv som den akademiska världen.

 

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam, samt utbildar och vägleder i etisk marknadskommunikation.
 
Kontakt: Ordförande i vetenskapliga rådet Sanna Wolk, 0709-62 62 82, sanna.wolk@jur.uu.se eller reklamombudsman Elisabeth Trotzig, 08-662 05 50, ro@reklamombudsmannen.org.